Minister Van Gennip: hervorming arbeidsmarkt prioriteit

Foto: ANP

Er moeten deze kabinetsperiode grote stappen worden gezet om de problemen op te lossen op de arbeidsmarkt, zegt de nieuwe minister van Sociale Zaken Karien van Gennip (CDA). “Daar wil ik mijn tanden in zetten.” Het vorige kabinet had al verder willen zijn met die hervorming. Voor Van Gennip is die hervorming een prioriteit.

De coalitiepartijen kregen al kritiek van oud-topambtenaar Hans Borstlap. Hij schreef een belangrijk rapport over hoe de arbeidsmarkt omgevormd moet worden, maar hierover zag hij naar zijn zin te weinig terug in het coalitieakkoord. Van Gennip zegt dat ze eerst goed wil kijken “wat haalbaar is” uit de voorstellen die hij doet, “en wat we als kabinet willen en wat de sociale partners willen”. Ze zegt grote waarde te hechten aan de standpunten van de vakbonden en werkgeversorganisaties.

Bovendien wil ze met Borstlap zelf in gesprek. “Ik ga zeker met hem praten. En ik kom daarna met een gedragen voorstel”, aldus de christendemocrate, die tussen 2003 en 2007 staatssecretaris van Economische Zaken was. Ze erkent dat er “enorme spanning” zit op de arbeidsmarkt, met in sommige sectoren enorme tekorten, “terwijl er aan de andere kant mensen aan de kant staan”.

Ook het grote verschil tussen flexcontracten en vaste contracten is een probleem. Over de “grote groep” zelfstandigen in Nederland, zegt Van Gennip: “Niet iedereen daarvan is een goed betaalde consultant. Daar zitten ook heel veel constructies waarover je moet nadenken: wat moet je daarmee.”

Belangrijk is voor Van Gennip verder “verbinding”, zegt de nieuwe bewindsvrouw. Al vóór het uitbreken van de coronacrisis was het vertrouwen in de politiek laag, ziet ze, en het wantrouwen wordt nu alleen maar “uitvergroot”. Verder maakt ze zich zorgen over de welvaartskloof.

“Er is een hele grote redelijke middengroep Nederlanders”, voegt Van Gennip daaraan toe. “Maar die worden overschreeuwd door de uiteindes, en ze durven bijna niet meer iets redelijks te zeggen.” Ze wil die middengroep weer met elkaar in gesprek brengen.