De nieuwe Arbo-regels in 2022

Foto: Pixabay

Vanaf 2022 gaan er diverse, nieuwe Arbo-regels (Arbeidsomstandighedenwet) in. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gebleken dat in 2020 12,8 procent van de werknemers van 15 tot en met 75 jaar vaak of altijd gevaarlijk werk doen. Dit komt in totaal uit op ongeveer 950 duizend werknemers. 9 procent hiervan heeft daadwerkelijk een arbeidsongeval gekregen. Het is belangrijk dat de veiligheid binnen een bedrijf toeneemt, vandaar de aankondiging van de nieuwe Arbo-regels.

De Arbowet

Er zijn nieuwe regels en richtlijnen toegevoegd aan de Arbowet. In de Arbowet is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op een veilige en gezonde werkomgeving. Daarnaast moeten alle machines en apparaten waarmee de werknemers werken goedgekeurd zijn. Ook zijn bedrijven verplicht om producten aan te schaffen waarmee de veiligheid toeneemt. Een voorbeeld hiervan is VTD valbeveiliging, wat zorgt voor beveiliging bij werken op hoogte.

Een van de nieuwe regels die aan de Arbowet is toegevoegd, is dat er geen inpandige rookruimtes meer zijn toegestaan vanaf 1 januari 2022. De werkgever krijgt hiervoor twee andere opties; of het bedrijf moet een rookvrije organisatie zijn, of legt beschutte rookplekken aan op eigen buitenterrein. Verder komt er vanaf 1 juli 2022 een landelijk expertisecentrum. Dit centrum gaat ervoor zorgen dat bedrijven bewust worden van de risico’s van gevaarlijke stoffen. Het expertisecentrum gaat hier kennis en hulp voor aanbieden. Een andere opvallende regel is dat werkzaamheden op hoogte niet meer uitgevoerd mogen worden vanuit een werkbak of werkplatform op een heftruck. Hiervoor moet een alternatief worden bedacht.

Waarom is dit belangrijk?

Het is vanzelfsprekend dat veiligheid belangrijk is op werk, zodat er weinig tot geen ongelukken plaatsvinden. Er zijn ook andere redenen waarom veiligheid op de werkvloer belangrijk is. Ten eerste is het van belang dat er een goede sfeer is op de werkplek. Wanneer werknemers bewust zijn van de veiligheid binnen het bedrijf, zullen werknemers geen stress hebben tijdens hun werk. Dit leidt ertoe dat er een fijne sfeer is en minder ziekteverzuim. Minder ziekteverzuim zorgt ervoor dat er meer geld wordt bespaard.

Verder zorgt een veilige werkplek voor meer motivatie onder werknemers. Wanneer zij bij een taak geen gevaar zien vanwege de veiligheid, hebben zij meer motivatie om de taak uit te voeren. Daarnaast zorgt een hoge veiligheid binnen een bedrijf voor een goede naam en imago. Het laat zien dat het bedrijf alles op orde heeft. Ten slotte stimuleert een werkgever de werknemers om langer in dienst te willen blijven bij het bedrijf. Zodra zij geen gevaar zien, zijn zij niet geneigd om ontslag te nemen voor hun eigen veiligheid.

Andere tips

Er zijn verschillende acties die een bedrijf zelf kan ondernemen om de veiligheid op de werkvloer te optimaliseren. Er kunnen bijvoorbeeld cursussen geregeld worden, zodat alle werknemers weten wat er van hen verwacht wordt en hoe gevaar verminderd kan worden. Daarnaast moet er goed geluisterd worden naar de feedback van werknemers, zodat er verbetering kan komen waar nodig is. Verder moeten de spullen op de werkvloer opgeruimd zijn. Hierdoor zijn alle spullen op orde en kunnen werknemers niet over rondslingerende spullen struikelen. Ook moeten alle regels voor elke werknemer duidelijk zijn. Stel bijvoorbeeld een veiligheidsbeleid op waar iedereen zich aan moet houden. Of zorg voor een uitgebreide instructies bij machines of andere apparaten binnen het bedrijf.