Hermans (VVD) wil uitvoeringsplanning van nieuwe bewindslieden

Foto: ANP

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans wil “van elk van de bewindspersonen uit het kabinet een planning krijgen van wat wij wanneer kunnen verwachten”. Dat zegt ze in het debat over de regeringsverklaring. Veel plannen uit het coalitieakkoord zijn, in sommige gevallen onder het mom van een nieuwe politieke bestuur, nog niet ver uitgewerkt. Daar komen nog uitvoeringsplannen voor. Hermans wil “zo snel mogelijk” duidelijkheid over het tijdspad van die plannen.

Op die manier kan de Kamer beter controle uitoefenen. “Zodat je wat naar voren kan trekken, of dat je er tempo achter kan zetten, bewindspersonen achter de broek kan zitten. Want vaak hebben we geen zicht op wanneer plannen en uitwerkingen komen.” De liberaal wil deze plannen “van elk van de bewindspersonen” het liefst nog in de komende drie weken zien, zegt ze in het debat tegen premier Mark Rutte.

Onder meer op het gebied van klimaat, de toeslagen en stikstof zijn de plannen nog weinig ver gevorderd. Het nieuwe kabinet wil bijvoorbeeld geld stoppen in fondsen om de uitstoot van CO2 en de neerslag van stikstof te verminderen. Maar welke maatregelen daarmee precies worden gefinancierd, is nog erg onduidelijk. De oppositie is kritisch op deze werkwijze, en is bang dat de miljarden verdwijnen zonder significante resultaten.

Met die planning kan ook de VVD zelf het kabinet scherper in de gaten houden, aldus Hermans. Op aandringen van de SGP zegt zij dat haar fractie vooral scherp zal zijn over de maatregelen die worden genomen om veiligheid te verbeteren en drugscriminaliteit tegen te gaan. Ze “zal het kabinet achter de broek zitten dat deze maatregelen zo snel als mogelijk in de praktijk worden gebracht”, en de liberale fractie blijft kijken “of het op een andere manier beter of sneller kan” dan het kabinet voorstelt.