Rutte IV: ZZP-er verplicht verzekerd voor arbeidsongeschiktheid

Foto: Pexels

Nederlanders die in loondienst werken zijn verzekerd van een inkomen als ze ernstig of langdurig ziek worden. Voor zzp’ers is die garantie er niet. In de afgelopen tijd was het voor veel zelfstandigen bovendien extra moeilijk om een buffer op te bouwen voor als het eventueel mis gaat. Helaas lijken zelfstandigen het bij het nieuwe kabinet nog een beetje zwaarder voor hun kiezen te krijgen.

Zo is de TOZO die zzp’ers aan het begin van de coronacrisis konden krijgen, ondanks de lockdown niet verlengd. Sinds oktober moeten zzp’ers die financieel in de problemen komen, een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen, de BBZ. Bovendien wordt de zelfstandigenaftrek door het nieuwe kabinet versneld afgebouwd. Die aftrek is ooit ingevoerd om te compenseren voor het ondernemersrisico waarbij zelfstandigen geen recht hebben op een WW-uitkering of ziekte-uitkering. Rutte IV voert echter ook een andere maatregel in; het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, oftewel AOV, wordt in het nieuwe regeerakkoord namelijk verplicht voor zelfstandigen.

Een goede zaak

Vier op de tien zelfstandig ondernemers in Nederland heeft geen maatregelen getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden, bleek uit onderzoek van het CBS in 2019. Zo’n 850.000 zzp’ers zijn op dit moment niet verzekerd zijn tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Het opstellen van een plan om zichzelf te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid, wordt door ondernemers vaak vooruitgeschoven. Veel ondernemers denken: ‘Dat zien we dan wel weer.’ Pas wanneer ze arbeidsongeschikt worden, denken ze na over maatregelen. En dan is het helaas vaak te laat. Het nieuwe kabinet wil dan ook dat deze ondernemers zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Terwijl ondernemers meestal niet zo happig zijn op extra regelgeving, steunt volgens onderzoek van Knab inmiddels 41 procent van de zzp’ers een vorm van verplichte AOV tegenover 25 procent in 2019.

Breng je risico’s in kaart

Het is besef van het belang van een plan voor als het mis gaat, is dus groeiende bij ondernemers. Een ondernemer is immers erg snel geraakt in zijn inkomen op het moment dat hij ziek is. Het lastige daarnaast is dat het voor beginnende ondernemers juist veelal te duur is om een dergelijk plan te kunnen betalen. Toch is het belangrijk om jezelf te in te dekken als je onderneemt. Met een AOV ben je het beste beschermd. Bovendien hebben vakbonden en organisaties zoals het Platform Zelfstandig Ondernemers meestal afspraken met verzekeraars, waardoor leden gebruik kunnen maken van kortingen. Maar er zijn ook nog andere opties, zoals het deelnemen aan een broodfonds waarbij alle  deelnemers maandelijks geld opzij leggen. Wanneer een van hen ziek wordt, krijgt diegene uit de pot een soort schenking. Onderzoek in ieder geval welke risico’s je als ondernemer loopt, luidt het advies van vakbond FNV aan ondernemers. Wanneer je weet wat je risico’s zijn, weet je namelijk ook welke maatregelen je kunt treffen om jezelf te beschermen.