Burn-out klachten onder werknemers: wat is er nodig anno 2022?

Foto: Pexels

Een goede balans tussen werk en privé, dat is zeker in deze tijd van groot belang en een prioriteit voor de toekomst. Meer dan een miljoen Nederlanders hebben jaarlijks last van burn-out klachten, zoals stress en vermoeidheid. Voor werkgevers loopt de kostenpost alsmaar op, momenteel tot meer dan 3 miljard euro. Standaard hybride werken kan uitkomst bieden.

Een burn-out wordt niet veroorzaakt door het werk. De werkplek en de druk kan een trigger zijn, maar er liggen altijd onderliggende factoren aan ten grondslag. Binnen hetzelfde bedrijf kan de ene werknemer thuis zitten met burn-out klachten, terwijl een directe collega nergens last van heeft. Dit laat zien dat de manier waarop iemand zijn of haar werk benadert en de privé situatie belangrijke factoren zijn om naar te kijken. Werk en privé kunnen als gescheiden worden gezien, maar we hebben allemaal maar één lichaam.

Anders met werk omgaan

Hybride werken is anno 2020 noodgedwongen een manier van werken geworden waar werkgevers niet meer omheen kunnen. En wellicht is dit voor veel werknemers een manier om anders met werk om te gaan. Het vraagt om een timemanagement cursus, flexibiliteit en verantwoordelijkheid, en het kan ervoor zorgen dat iemand minder spanning ervaart. Een groot voordeel van hybride werken is dat de reistijd behoorlijk omlaaggaat en mensen ongestoord hun werk kunnen doen.

Flexibel werken

Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat 4 op de 10 Nederlanders flexibel werken als arbeidsvoorwaarde eisen. Steeds meer mensen willen voor organisaties werken waar de mentale en fysieke gezondheid hoog op de agenda staan. Na twee jaar coronacrisis zijn mensen het gaan waarderen dat ze tussendoor even een boodschap kunnen doen, een uurtje kunnen sporten of wat langer kunnen doorwerken. Uit het onderzoek blijkt ook dat salaris nog steeds een belangrijke factor is, naast flexibele werktijden, om te solliciteren voor een functie.

Naast hybride werken is het belangrijk dat er vanuit werkgevers voldoende aandacht is voor burn-out klachten. Vaak worden er nog te weinig maatregelen genomen of wordt de OR niet betrokken. Voor de gezondheid van werkenden, of dit nu fysiek of mentaal is, is het essentieel dat de OR een vinger aan de pols houdt. In veel organisaties is werkdruk geen bespreekbaar onderwerp. Of het komt op de agenda te staan als er al veel ziekteverzuim is. Dit heeft echter niets te maken met preventie of een structurele aanpak.

Meer aandacht dus voor werkdruk, en dan met name binnen de sectoren zorg & welzijn en in het onderwijs. Het is zinvol om als organisatie informatie te verzamelen en regelmatig met de bedrijfsarts om de tafel te gaan zitten. Wat leeft er werkelijk en wat is er nodig om dergelijke bezoekjes aan de arts te voorkomen? Vanuit organisaties wordt er vervolgens wel iets gedaan, maar dit zijn meer pleisters op de wond, zoals gezond eten in de kantine en het aanbieden van yoga of meditatie. Zulke interventies maken weinig verschil als er structurele problemen zijn die niet worden aangepakt.