Vinkjeverliezer wordt gewaarschuwd in CoronaCheck-app

Foto: ANP

Mensen van wie het groene vinkje verloopt, krijgen hierover informatie in de CoronaCheck-app zelf. Die zien ze als ze de app openen, aldus het ministerie van VWS. Het raadt mensen aan om regelmatig de app te openen om te zien of het vervallen van het vinkje in hun geval aan de orde is en niet te wachten tot ze bijvoorbeeld voor een restaurant, een theater of op Schiphol staan.

Wanneer de vinkjes precies gaan vervallen staat nog niet exact vast. De nieuwe regels waarvan het verdwijnen het gevolg is, moeten eerst gepubliceerd worden in de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19. Die publicatie is wel aanstaande.

Er worden ook mededelingen en waarschuwingen geplaatst op sites als CoronaCheck.nl en gedeeld via sociale media. Verder wordt er speciaal gecommuniceerd naar bepaalde doelgroepen, zoals laaggeletterden, mensen die digitaal niet zo vaardig zijn en ook senioren. Dat gebeurt ook via bibliotheken en corona.steffie.nl, de site waar informatie over corona, maatregelen en coronapassen op zo eenvoudig mogelijke wijze wordt uitgelegd. Mensen met een papieren bewijs krijgen eveneens speciale aandacht.

Door nieuwe regels gaan om te beginnen naar schatting ruim een half miljoen mensen hun groene vinkje zeer binnenkort kwijtraken. Zij moeten zich dus laten testen als ze naar bijvoorbeeld de kroeg of de bios willen of een vliegreis willen maken. De situatie treft vooral mensen die nog geen boosterprik hebben gehad en van wie de eerste volledige vaccinatie langer dan 270 dagen geleden is. Een groen vinkje op basis van een coronabesmetting blijft straks 180 dagen geldig.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komen ongeveer 12,1 miljoen volwassenen in aanmerking voor een boosterprik. Na de eerste ronde waren zij volledig gevaccineerd. Ongeveer 8,4 miljoen van hen hebben de oppepprik inmiddels gekregen. Dat zou betekenen dat in totaal zo’n 3,7 miljoen mensen hun vinkje dreigen te verliezen.

Het instituut schat dat ongeveer 600.000 mensen moeten wachten omdat ze onlangs corona hebben gehad. Naar schatting zo’n 500.000 mensen hebben te recent een eerste of tweede coronaprik gekregen. In totaal gaat het dus om 1,1 miljoen mensen. Zij kunnen de boosterprik minstens 3 maanden na hun laatste prik of na hun herstel alsnog krijgen. In dat geval zijn er ongeveer 2,6 miljoen mensen die in de afgelopen weken wel een boosterprik hadden kunnen halen, maar dit niet hebben gedaan.