840.000 jongeren stemmen komende verkiezingen voor eerste keer

Foto: ANP

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart mogen 840.000 jongeren voor de eerste keer gebruikmaken van hun stemrecht omdat ze pas 18 jaar zijn geworden. Logischerwijs wonen vooral in studentensteden als Groningen en Utrecht veel jonge stemmers, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal hebben 13,6 miljoen mensen het recht om hun stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ruim één op de twintig krijgt voor het eerst een stempas thuisgestuurd.

Dat stemrecht geldt voor bijna iedereen die in Nederland woont en boven de 18 is, namelijk 98 procent. Mensen mogen ook stemmen als ze uit een lidstaat van de Europese Unie komen of als ze hier minimaal vijf jaar wonen en afkomstig zijn uit een verder gelegen land.

Een kwart van de stemgerechtigden is jonger dan 35 jaar. Studentenstad Groningen zit daar ver boven met 43 procent. Ook in gemeenten als Utrecht, Wageningen en Delft wonen bovengemiddeld veel jongeren die een stembiljet zullen ontvangen.

“In het noorden, oosten, Zuid-Limburg, Zeeland, langs de Noordzeekust, maar ook in de Gooi- en Vechtstreek is de kiesgerechtigde bevolking relatief sterk vergrijsd”, schrijft het CBS. In de gemeente Laren wonen naar verhouding de meeste oudere stemmers, gevolgd door Bergen en Westerveld.

Mensen van buiten de Europese Unie mogen niet stemmen als ze korter dan vijf jaar in Nederland wonen. In Amstelveen komt dit het meest voor, bij een tiende van de bevolking. Ook in Wageningen en Diemen wonen verhoudingsgewijs veel mensen die geen stem uit mogen brengen.