Noodopvanglocatie WTC Leeuwarden half jaar langer open

Foto: ANP

De noodopvanglocatie in het WTC in Leeuwarden blijft een half jaar langer open, meldt de gemeente Leeuwarden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan nu tot 1 november mensen huisvesten in het gebouw.

De noodopvang werd in november vorig jaar geopend voor een half jaar. Toen was al wel besloten dat het verlengd zou kunnen worden. In de Friezenhal van het gebouw kunnen maximaal zeshonderd mensen worden opgevangen.

Voor het COA is een dergelijke noodopvanglocatie niet ideaal, maar in de reguliere asielzoekerscentra is niet voldoende plek voor alle vluchtelingen. Het COA hoopt dat er tot 1 november meer doorstroom mogelijk is naar reguliere opvangplekken en er geen mensen meer in het WTC moeten blijven.