Waterschap inspecteert veendijken op droogteschade

Foto: ANP

Het hoogheemraadschap van Delfland gaat de veendijken in het werkgebied controleren op scheuren die mogelijk ontstaan door de aanhoudende droogte. Om de controles te kunnen uitvoeren worden de dijken vanaf vrijdag vervroegd gemaaid, aldus het schap. De dijken die het meest gevoelig zijn voor droogteschade liggen in Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Berkel en Rodenrijs.

Volgens de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is het neerslagtekort in Nederland hoog. Het zal de komende weken nog verder omhoog gaan, aangezien de temperaturen stijgen en er nauwelijks regen wordt verwacht. Het neerslagtekort ligt nu op het peil van de 5 procent droogste jaren ooit, en nadert de stand van recordjaar 1976. Het is volgens de waterbeheerders al erg vroeg in het voorjaar zo droog.

Veendijken zoals in Delfland drogen snel uit door gebrek aan regen in combinatie met wind en zon. Als er scheuren in een veendijk ontstaan kan zo’n waterkering in het ergste geval gaan schuiven, wat overstromingen tot gevolg heeft. Twintig kilometer veendijk in Delfland is zeer droogtegevoelig en wordt als eerste gecontroleerd. Ongeveer een kwart van alle dijken in het werkgebied is gevoelig voor droogtescheuren. Eventuele scheuren worden direct gerepareerd.

Andere waterschappen in Nederland verhogen de peilen in sloten en kanalen om de zakkende grondwaterstand op peil te houden. In een klein deel van Noord-Brabant geldt een sproeiverbod. In andere delen van de provincie mogen graslanden en sportvelden niet meer besproeid worden met oppervlaktewater. Rijkswaterstaat en de schappen zijn extra alert op droogteproblemen.