Schadevergoeding voor weduwe van gepeste Amsterdamse brandweerman

Foto: ANP

De Amsterdamse brandweer heeft de weduwe van een brandweerman die in 2019 zelfmoord pleegde een schadevergoeding betaald. Een woordvoerster van het korps bevestigt een bericht hierover in Het Parool. De leiding erkent dat pesterijen een rol hebben gespeeld bij de suïcide.

De brandweerman stak op 3 december 2019 een collega in de rug met een schaar en beroofde zich vervolgens van het leven bij Kazerne Hendrik, in het centrum van de stad. Zijn weduwe stelde de brandweer aansprakelijk, omdat haar man slachtoffer was geweest van pesten.

Burgemeester Femke Halsema meldde eerder dat onderzoek van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft aangetoond dat meerdere factoren een rol hebben gespeeld in de aanloop naar en de uiteindelijke suïcide van de brandweerman. Ze schrijft donderdag in een verklaring namens de veiligheidsregio dat gesprekken met de weduwe hebben geleid tot verbinding. Het management is volgens haar tot het inzicht gekomen “dat er er binnen de organisatie een sfeer bestond die het mogelijk maakte dat er gepest werd, het pesten door de verantwoordelijken niet werd gemeld aan de korpsleiding en het pesten een rol heeft gespeeld bij de suïcide”.

De burgemeester schrijft dat inmiddels belangrijke stappen zijn gezet dit in de toekomst te voorkomen. Zo is er een programma opgezet waarin bij nieuwe brandweerprofessionals tot aan het einde van de carrière continu aandacht is voor mentale veerkracht.

Op de website van de brandweer Amsterdam-Amstelland staat verder: “Pesten wordt niet getolereerd. We hebben de medewerkers opgeroepen dit te melden als ze hiermee te maken krijgen.”

De Amsterdamse brandweer kwam eerder in opspraak vanwege signalen over onrust, een verziekte sfeer en een angstcultuur.