Bisdom Den Bosch krijgt reliek van Titus Brandsma

Foto: ANP

Het bisdom Den Bosch krijgt een reliek van de vorige week zondag heiligverklaarde Titus Brandsma. Het gaat om een stukje van een habijt dat de pater karmeliet heeft gedragen. Het reliek wordt zondag binnengedragen in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch tijdens een nationale dankviering voor de canonisatie. Later dit jaar wordt het reliek in een nieuw bronzen beeld van Sint Titus in de kathedraal geplaatst.

In de rooms-katholieke kerk zijn relieken belangrijk. Het zijn altijd stukjes van het lichaam van een heilige of voorwerpen die de heilige heeft aangeraakt. Aan relieken wordt een sterke kracht toegekend. De Friese boerenzoon Brandsma (1881 – 1942) verbleef het grootste deel van zijn leven in plaatsen die bij het bisdom Den Bosch behoren, zoals in Nijmegen waar hij hoogleraar was aan de toenmalige Katholieke Universiteit.

Sint Titus verzette zich al ruim voor de Tweede Wereldoorlog tegen het nationaalsocialisme. Hij kwam op voor het recht van zwakkeren en de waardigheid van ieder mens. Paus Franciscus prees Brandsma na de heiligverklaring omdat hij zich juist in de kleinere dingen, die niet zo opvallen, groots betoonde. De Duitse bezetter pakte de pater op in 1942. Datzelfde jaar stierf hij aan ontberingen in concentratiekamp Dachau. Brandsma gold in de oorlog al als verzetsheld.

Aartsbisschop kardinaal Wim Eijk gaat zondag voor in de mis, die voor iedereen toegankelijk is. Het bisdom verwacht volgens een woordvoerder grote drukte. Bij de dankviering zijn familieleden van Brandsma aanwezig. Ook de hoogste leider van de Karmelietenorde reist naar Nederland af. Daarnaast worden tien Nederlandse bisschoppen en hulpbisschoppen verwacht. Voor de heiligverklaring is een hymne gecomponeerd, die zondag voor het eerst te horen zal zijn.