Meeste hinder door personeelstekort in Drenthe en Midden-Brabant

Foto: ANP

Ondernemers in Drenthe hebben het vaakst te kampen met een tekort aan personeel. Aan het begin van het tweede kwartaal zei minstens vier op de tien ondernemers in het zuidwesten en noorden van die provincie niet genoeg arbeidskrachten te hebben. In die gebieden liggen gemeenten als Hoogeveen, Meppel en Assen. Ook in Midden-Brabant, waar onder meer Tilburg onder valt, is de groep ondernemers met een personeelstekort relatief groot. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recent heeft bijgewerkt.

Ondernemers in de regio Oost-Groningen, waar onder andere de gemeenten Stadskanaal en Veendam in liggen, hadden relatief het minst vaak last van een tekort. Ook in Zuidoost-Friesland (onder andere Heerenveen) is dit aandeel flink lager dan gemiddeld.

In alle regio’s groeide de groep ondernemers met een personeelstekort ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. In de regio Haarlem is dit aandeel het hardst gestegen, van zo’n 4 procent in het tweede kwartaal van 2021 tot ruim 36 procent in dezelfde periode dit jaar.

Eerder meldde het CBS dat landelijk gezien bijna 34 procent van de ondernemers het afgelopen kwartaal niet genoeg arbeidskrachten had. Dat aandeel is sinds 2012, toen het statistiekbureau met deze telling begon, niet eerder zo hoog geweest.

Uitkeringsinstantie UWV concludeerde in maart dat in bijna alle beroepsgroepen sprake is van krapte. Dat betekent dat de vraag naar personeel groter is dan het aanbod. Het CBS meldde in mei dat voor iedere 100 werkzoekenden 133 vacatures openstaan. De cijfers uit dit onderzoek zijn afkomstig uit een enquête onder zo’n 5500 mensen met een eigen bedrijf. Hierbij is onder meer gevraagd in hoeverre ondernemers hinder ondervinden door een tekort aan personeel.