Opnieuw protest tegen feest met pinksterhaan op Schiermonnikoog

Foto: ANP

Dierenbelangenorganisaties willen voorkomen dat op Schiermonnikoog een haan aan een mast wordt opgehangen het komend pinksterfeest. Comité Dierennoodhulp en House of Animals hebben de NVWA verzocht om op te treden tegen de “mishandeling”.

Tijdens het zogeheten Kallemooifeest wordt een haan in een mand in een 18 meter hoge mast gehesen. Ter vermaak zit het dier daar drie dagen lang opgesloten. “Door heel dit gebeuren wordt de haan ernstig zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast en wordt de Wet dieren en het Besluit houders van dieren overtreden”, stellen de organisaties.

Dierenactivisten maken al jaren bezwaar tegen de traditie op het eiland. Zo werden er verschillende rechtszaken gevoerd. De Raad van State bepaalde eind 2019 dat het feest met een haan in de mast mocht blijven bestaan. “We hadden gehoopt dat de afgelopen jaren in coronatijd, waardoor het feest niet door kon gaan, een tijd van bezinning zou zijn geweest om de traditie dit jaar zo aan te passen dat er niet langer een haan voor misbruikt zou gaan worden. Een gemiste kans”, zeggen de dierenwelzijnsorganisaties nu.

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming laat weten dat er niet wordt ingegaan op het handhavingsverzoek. Een woordvoerder laat weten dat de inspectie een aantal jaren geleden de kwestie heeft onderzocht, waarna er maatregelen zijn genomen om het welzijn van de haan te verbeteren. Zo moet er voor gezorgd worden dat de haan voldoende water en voedsel heeft en het dier moet onder toezicht staan van een dierenarts via een camera. “En vooraf en achteraf wordt het dier gecontroleerd op dierenwelzijn. De organisatie houdt zich aan die maatregelen, dus voor ons is er niet zo heel veel te handhaven”, legt een woordvoerder uit.