Wetenschappers: bestrijd ondermijning wetenschap door politici

Foto: ANP

Een groep prominente wetenschappers roept media en de Tweede Kamer op “nog krachtiger stelling te nemen” tegen politici die parlementaire immuniteit misbruiken om “ongefundeerde beschuldigingen en verdachtmakingen tegen wetenschappers te uiten”. Dat staat in een brief in de Volkskrant die is ondertekend door ruim driehonderd geleerden, onder wie OMT-lid Marion Koopmans en oncoloog RenĂ© Bernards.

Directe aanleiding is volgens de groep de dertien minuten die een volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer vorige week kreeg “om een prominente wetenschapper in overheidsdienst een leugenaar te noemen, te beschuldigen van corruptie en op zijn ontslag aan te dringen.” Het betreffende Kamerlid kon – ondanks verzoeken van collega-Kamerleden – geen van deze uitspraken onderbouwen, aldus de wetenschappers. Ze noemen zowel de wetenschapper als het Tweede Kamerlid niet bij naam. Maar volgens de Volkskrant gaat het om FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren die OMT-voorzitter Jaap van Dissel ervan beschuldigde “corrupt” te zijn.

De ondertekenaars stellen dat er geen sprake is van een incident, maar “een zoveelste overtreffende trap in belediging van wetenschappers door een bepaald deel van het parlement”. Ze wijzen erop dat dit soort beledigingen en beschuldigingen ook in het publieke domein steeds vaker worden geuit en op sociale media al langer aan de orde van de dag zijn. “Hoewel onderzoek uitwijst dat het vertrouwen in de wetenschap nog steeds hoog is, ondermijnen deze ontwikkelingen dat vertrouwen”, schrijven ze.

De stelselmatige aanvallen op de wetenschap en de wetenschappers hebben in hun ogen gevolgen. “De polariserende toon van het debat en het verspreiden van desinformatie heeft ertoe bijgedragen dat sommigen zich van vaccinatie hebben afgekeerd. Daardoor zijn mensen onnodig blootgesteld aan de risico’s van Covid-19 en eraan overleden, terwijl vaccinatie de kans op sterfte met minstens 90 procent had kunnen reduceren.” Bovendien moesten sommige wetenschappers zelfs beveiligd worden, zeggen de briefschrijvers.