IND erkent oplopende achterstand bij asielaanvragen

Foto: ANP

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) erkent dat de achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen oplopen. VluchtelingenWerk Nederland trok daar maandagavond over aan de bel.

“De IND kampt al maanden met een groeiend aantal asielaanvragen. Verlate migratie is op gang gekomen sinds het opheffen van de coronamaatregelen- en reisbeperkingen, de instroom uit Syrië blijft hoog en de onrust in Afghanistan leidde vorig jaar tot veel extra aanvragen. Van de asielaanvragen die nu in behandeling zijn, bevindt ruim een derde zich buiten de wettelijke beslistermijn van zes maanden”, laat de dienst weten in een reactie. Het gaat in totaal om 5.690 aanvragen die buiten de wettelijke beslistermijn zitten.

Er zijn bij de IND ook te weinig mensen om het groeiend aantal asielaanvragen op te vangen. In de eerste helft van dit jaar zocht de IND ruim 500 nieuwe medewerkers, uiteindelijk zijn er ongeveer 300 geworven. “De IND is hard op zoek naar nieuwe collega’s die ons onder meer kunnen helpen in het hoor- en beslisproces.” Volgens een woordvoerder doet de dienst er alles aan om te voorkomen dat asielzoekers te lang op een besluit moeten wachten, maar lukt dat niet altijd.

De achterstanden bij de IND zorgen er mede voor dat de doorstroom van vluchtelingen bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) stagneert en onder meer het aanmeldcentrum in Ter Apel de afgelopen weken overvol was. “Dat is geen verwijt aan de IND, zij hebben het ook gierend druk”, aldus een woordvoerder. “Daardoor blijven mensen langer dan noodzakelijk in de opvang, waardoor er geen plek is voor nieuwe mensen.” De stikstofproblemen in de woningbouw en Oekraïners die ook opvangplekken nodig hebben, zijn andere van de “vele oorzaken” die de woordvoerder noemt. Volgens het COA wachten 15.000 statushouders op een woning.

Ondertussen overleggen het kabinet en de veiligheidsregio’s over structurele oplossingen voor de asielcrisis. Daar kwam maandagavond tijdens het Veiligheidsberaad nog geen akkoord over. “Jammer, maar we begrijpen dat dit tijd nodig heeft”, reageert de COA-woordvoerder. Er is vertrouwen dat de door het kabinet ingestelde crisisstructuur “ons helpt om tot oplossingen te komen”.

VluchtelingenWerk roept staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) op om met een noodplan te komen om de achterstanden weg te werken “voor de situatie opnieuw uit de hand loopt.” Bij de IND waren de achterstanden in 2020 zo hoog opgelopen dat er een speciale taskforce werd ingesteld om het stuwmeer aan aanvragen weg te werken. Die werd eind vorig jaar opgeheven.