Kabinet: stikstofnorm in natuur blijft nodig

Foto: ANP

De veelbesproken grens wat betreft de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied aankan, blijft nodig. Dat zegt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Juridisch is er zelfs “geen alternatief voor” de zogenoemde ‘kritische depositiewaarde’ (KDW). Maar, benadrukt de bewindsvrouw, het kabinet wil de staat van natuurgebieden ook op andere manieren meten.

“Er zijn meer drukfactoren op de natuur dan alleen stikstof”, zoals de waterkwaliteit en de vraag of er voldoende leefgebied is voor bepaalde planten en dieren. Het kabinet wil daarom door een nog op te richten ecologische autoriteit ‘natuurdoelanalyses’ laten uitvoeren om “breed te kijken wat er nou nodig is voor die instandhouding”. Ook wil het kabinet meet- en rekenmethodes verbeteren, zei de minister in het stikstofdebat.

In dat debat vroegen meerdere partijen, waaronder coalitiepartijen CDA en de VVD (waarvan Van der Wal zelf lid is), of de stikstofnormen wel zo belangrijk zijn. Het kabinet wil de stikstofuitstoot halveren om ervoor te zorgen dat bijna driekwart van de speciaal beschermde natuuroppervlakte in Nederland onder de kritische depositiewaarde komt. Rechtse partijen willen af van die norm, ook omdat het Planbureau voor de Leefomgeving er vraagtekens bij zet.

In sommige gebieden kan die stikstofnorm niet gehaald worden, erkent Van der Wal. Daar zijn alternatieven nodig om de natuur een steuntje in de rug te geven.