Kansen voor jongeren op woningmarkt nemen toe

Foto: Pixsa

Het is voor jongeren tot 35 jaar iets makkelijker geworden om een huis te kopen, zo blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van huizenkopers tot 35 jaar is dit jaar met 17 procent toegenomen, ten opzichte van de laatste vijf maanden van vorig jaar. De stijging van het aantal hypotheekaanvragen zorgt voor een duidelijke kentering in vergelijk met de voorgaande kwartalen, toen juist sprake was van een flinke daling van het aantal aanvragen in deze leeftijdsgroep.

Het totale aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is sinds begin dit jaar met 9,5 procent gestegen, wat minder sterk is dan de toename in de leeftijdsgroep tot 35 jaar. Dat duidt er volgens De Hypotheker op dat de huizenmarkt langzamerhand begint af te koelen. Zo liggen de huizenprijzen 2 procent lager dan eind 2021 en dat is een trendbreuk met de afgelopen jaren. Een andere oorzaak is de hypotheekrente die ten opzichte van januari met bijna 2 procent is gestegen. Hierdoor kunnen huizenkopers minder lenen.

Stijging waarde

De vraag naar betaalbare woningen blijft daarentegen onverminderd groot. Het gemiddelde hypotheekbedrag in de groep tot 35 jaar steeg sinds begin dit jaar met 10 procent in vergelijking met een jaar geleden. Bij jonge huizenkopers bedraagt een hypotheek momenteel gemiddeld 318.000 euro. Ondanks de positieve ontwikkelingen voor jonge huizenkopers is het volgens commercieel directeur Menno Luiten van De Hypotheker cruciaal dat starters een steuntje in de rug blijven krijgen bij het kopen van een woning. Volgens hem is het van groot belang dat er extra mogelijkheden komen om in te stromen op de woningmarkt of de doorstroming te stimuleren.

Positieve uitwerking

De stijgende hypotheekrente heeft echter ook een positief effect. Doordat starters op de huizenmarkt minder concurrentie ondervinden, zijn zij minder gedwongen ver boven de vraagprijs te bieden. Ook de gespannen arbeidsmarkt is een steuntje in de rug voor starters. Jonge huizenkopers kunnen sneller een baan vinden, wat de vooruitzichten op een betaalbare woning eveneens vergroot. Huizenkopers krijgen daarbij niet alleen meer kansen in de buitengebieden zoals Flevoland, Noord-Brabant en Zeeland, maar ook in de Randstad, vooral in Zuid-Holland en Utrecht, aldus de adviseur.

Stijging rente

Veel banken en andere geldschieters hebben de hypotheekrente de laatste maanden al opgeschroefd, als het ware vooruitlopend op de eerste renteverhoging in jaren die de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week heeft aangekondigd. De Nederlandsche Bank rekent erop dat de trend van een stijgende rente komende tijd doorzet. Het bedrag dat mensen kunnen lenen voor het kopen van een huis zal daardoor onder druk komen te staan, waardoor we de prijzen niet meer zo hard zullen zien oplopen als voorheen. Desondanks hebben makelaars het onverminderd druk. Na de slechte jaren tijdens de recessie van 14 jaar geleden, maken de diverse makelaarskantoren zoals Boumij Makelaars, overuren. Bij hen is er ook sprake van een zekere ‘gekte’, al zal het bij makelaars ook rustiger worden.

Woning tekort

Huizenzoekers hoeven er volgens De Nederlandsche Bank (DNB) ook nog niet op te rekenen dat de huizenprijzen binnenkort gaan dalen. Dit komt simpelweg omdat er gewoon veel te weinig woningen zijn. Dat lost zichzelf niet zomaar op. Wel denkt de toezichthouder dat de woningmarkt zal afkoelen door het oplopen van de hypotheekrente. DNB gaat ervan uit dat huizen dit jaar gemiddeld genomen voor bijna 14 procent meer geld dan vorig jaar van eigenaar wisselen.