Rapport: drinkwatervoorziening 7 miljoen mensen onzeker

Foto: ANP

De kans is groot dat er in de toekomst door klimaatverandering vaker periodes zijn dat minder water door de Maas stroomt en dat kan een risico vormen voor de drinkwatervoorziening in Nederland en België. Dat meldt RIWA-Maas, belangenbehartiger van drinkwaterbedrijven in Nederland en België die jaarlijks 500 miljard liter water uit de Maas onttrekken, vrijdag. De Maas is de bron van het drinkwater voor ruim 7 miljoen mensen.

De belangenbehartiger heeft kennisinstituut Deltares onderzoek laten doen naar de verwachte toekomstige beschikbaarheid van Maaswater. Aanleiding voor het onderzoek vormt de lage waterafvoer van de Maas de afgelopen jaren en de zorg dat de impact van klimaatverandering een extra negatief effect zal hebben op de waterstanden van de rivier.

In vrijwel alle onderzochte klimaatscenario’s en voor alle onderzochte locaties aan de Maas kwamen voor de zomerperiode langere perioden van lage afvoeren uit het onderzoek. “De uitkomsten van dit onderzoek zijn zorgwekkend”, zegt directeur van RIWA-Maas Maarten van der Ploeg. “We moeten meer en meer rekening gaan houden met het feit dat klimaatverandering een blijvende negatieve impact gaat hebben op zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van ons drinkwater.”

Bij laagwater is de rivier extra kwetsbaar voor incidenten of (industriële) lozingen, omdat verontreinigingen minder worden verdund en ook nauwelijks worden afgevoerd, geeft RIWA-Maas aan. Dit kan er volgens de belangenbehartiger toe leiden dat drinkwaterbedrijven in de toekomst vaker een tijdelijke stop moeten zetten op de inname van Maaswater. “Bij een langdurige onderbreking van de waterinname kan de drinkwatervoorziening van zeven miljoen mensen in gevaar komen”, aldus Van der Ploeg.

2050 lijkt volgens Van der Ploeg ver weg. “Maar we hebben de afgelopen zomers al een langdurig lagere waterafvoer gezien. Daarom is het rapport wat ons betreft ook voor andere partijen aanleiding om in actie te komen. We moeten in gesprek gaan met overheden, waterbeheerders, onderzoeksinstellingen en watergebruikers op nationaal en internationaal niveau om samen tot betere en hardere afspraken te komen over het beheer van de Maas en de zijrivieren. En om gezamenlijk maatregelen te nemen om de verontreiniging door bijvoorbeeld industriële lozingen terug te dringen.”