Kabinet zet extra gasbaten in om hogere energietoeslag te betalen

Foto: ANP

Het kabinet betaalt de extra ophoging van de energietoeslag voor arme huishoudens uit de extra inkomsten die naar verwachting binnenkomen als gevolg van de hoge gasprijzen. Het gaat om een bedrag van 550 miljoen euro, meldt minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) aan de Tweede Kamer.

De armste gezinnen krijgen al een compensatie van 800 euro voor de sterk gestegen energierekening. Maar omdat de prijzen van gas en elektriciteit alleen maar verder zijn gestegen en ook de dagelijkse boodschappen snel duurder worden, drong de Tweede Kamer eensgezind aan op meer inkomenssteun voor in ieder geval degenen die dat het hardst nodig hebben.

Het kabinet liet eind vorige week nog weten daar geen kans toe te zien, omdat uitvoeringsinstanties niet nog meer werk aan zouden kunnen. Daarop grepen de gemeenten in. Zij lieten weten het “onverteerbaar” te vinden dat daardoor helemaal niets voor deze groep zou worden gedaan, en boden tandenknarsend aan het dan maar voor het kabinet te gaan regelen.

Gezinnen tot 120 procent van het bestaansminimum krijgen daardoor alsnog 500 euro extra uitgekeerd. Dat kost dit jaar 500 miljoen euro extra. Ook de kosten die de gemeenten maken om het geld bij deze mensen op de rekening te krijgen, naar schatting 50 miljoen euro, zijn voor de rijksoverheid.

Dat een regeling via rijksuitvoerders als de Belastingdienst/Toeslagen of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nu niet kan, “is geen onwil van het kabinet, maar onmacht”, benadrukt Schouten nog maar eens. “Het verdient dan ook alle waardering dat de VNG en gemeenten bereid zijn om huishoudens in een kwetsbare situatie opnieuw te ondersteunen.”

Gemeenten streven ernaar de extra toeslag nog dit jaar uit te keren. Maar Schouten kan niet uitsluiten dat de afhandeling in sommige gevallen langer duurt. Daarom wordt de wettelijke regeling verlengd tot medio 2023, zodat gemeenten langer de tijd hebben als dat nodig is.

Schouten belooft nog voor de zomer met een nadere uitwerking te komen van de afspraken uit het coalitieakkoord voor verbetering van de bestaanszekerheid. Gemeenten hadden als voorwaarde voor hun hulp gesteld dat het kabinet met plannen komt om armoede structureel aan te pakken.