Nederlanders gooiden minder afval weg in tweede coronajaar 2021

Foto: ANP

Nederlanders hebben in 2021 minder afval geproduceerd. Vorig jaar werd per inwoner gemiddeld 506 kilo aan huishoudelijk afval opgehaald, in 2020 ging het nog om 523 kilo per inwoner. Daarmee daalde de hoeveelheid afval per inwoner met drie procent. Dat meldt het CBS donderdag, op basis van cijfers over afval dat bij huishoudens is opgehaald en afval dat naar milieustraten is gebracht.

Vooral de hoeveelheden hout, puin, grond en grof afval uit de tuin namen na een flinke stijging in 2020 weer af. In het eerste coronajaar werd, als gevolg van de lockdowns en coronamaatregelen, meer in de tuin gewerkt en werden naar verhouding veel huizen verbouwd of opgeruimd. Daardoor bezochten meer Nederlanders de milieustraat. In 2021, waarin de maatregelen deels werden opgeheven, was een daling te zien in de hoeveelheid opgehaald grof afval.

Ook de hoeveelheid restafval daalde vorig jaar. Dit is ongescheiden afval dat in de grijze kliko of in vuilniszakken wordt weggegooid. Volgens het statistiekbureau is dit deels te verklaren doordat “diverse gemeenten” maatregelen hebben genomen om afvalscheiding te bevorderen. Dit doen ze bijvoorbeeld door restafval minder vaak op te halen, en het afval waarvan een gemeente het scheiden wil stimuleren juist vaker. Andere maatregelen zijn het verlagen van de tarieven van gescheiden afvalstromen en het verhogen van de kosten voor restafval.

Wel werd in 2021 meer groente-, fruit- en tuinafval (gft) ingezameld: gemiddeld 97 kilogram per inwoner. Dat is bijna net veel als in piekjaar 1997, toen gemiddeld 98 kilogram gft-afval per inwoner werd ingezameld. Volgens het CBS zorgen diverse stimuleringsmaatregelen – zoals programma’s van gemeenten – ervoor dat gft-afval vaker gescheiden wordt opgehaald.