Grote zorgen bij waterbeheerders over waterstand en droogte

Foto: ANP

Rijkswaterstaat, de waterschappen en de drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen over de steeds verder dalende waterstand in de rivieren en de aanhoudende droogte. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dinsdag. Vanwege de toenemende risico’s op watertekorten komt de LCW woensdag weer bijeen. Meer maatregelen om voldoende zoetwater te behouden zijn in de komende dagen niet uit te sluiten.

Het neerslagtekort is nu al hoger dan in de 5 procent droogste jaren en zal verder oplopen. Er vallen de komende dagen wel wat buien, maar dat is niet voldoende, staat in de droogtemonitor. De afvoer van de Rijn bij Lobith zakt waarschijnlijk onder de 800 kubieke meter per seconde, wat zeer uitzonderlijk is in deze tijd van het jaar. Doordat de rivieren zo weinig water afvoeren neemt de verzilting in West-Nederland ondanks maatregelen flink toe. Dat komt doordat zout zeewater ver in het land kan dringen.

De scheepvaart heeft last van schutbeperkingen bij sluizen en van verminderde vaardiepte. Die hinder gaat toenemen. Rijkswaterstaat geeft voor de Waal en de IJssel dagelijks waarschuwingen uit. De watervraag neemt snel toe, zowel voor drinkwater als voor besproeien van landbouwgewassen. Drinkwaterbedrijven dringen aan op zuinig gebruik van het water, al zijn de drinkwaterbronnen nog op orde. Sproeien is in grote delen van Nederland niet meer toegestaan. In gebieden waar wateraanvoer moeilijk is stagneert de groei van gewassen zoals maïs.

De waterkwaliteit gaat achteruit doordat er weinig water is, dat ook steeds warmer wordt. Waterbeheerders houden dat scherp in de gaten. De grondwaterstanden dalen in het hele land. In natte natuurgebieden zoals hoogveen komt een kritisch laag niveau in zicht. Steeds meer nevengeulen langs rivieren, beken en vennen vallen droog waar de natuur ernstig onder lijdt. Waterbeheerders voeren water aan in laagveengebieden om te voorkomen dat dit veen inklinkt. Het nadeel daarvan is dat dit water voedselrijk is, wat slecht is voor flora en fauna in die gebieden.

Rijkswaterstaat en de waterschappen proberen zo veel mogelijk water vast te houden en te besparen, maar het wordt steeds moeilijker om de waterpeilen op het gewenste niveau te houden, aldus de beheerders. De Maas staat ook laag, maar daar is de situatie minder alarmerend. Langs de Maas wordt extra gelet op bedrijven die koelwater lozen, want daardoor gaat de watertemperatuur verder omhoog.