Privacywaakhond AP: politie moet onderbouwen welke data nodig zijn

Foto: ANP

De politie mag nooit méér gegevens opslaan dan nodig en de politie moet onderbouwen welke data nodig zijn. Dat zegt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een reactie op een bericht van Trouw maandagochtend. De krant meldt op basis van een twee jaar oude interne memo dat de politie automatisch en onnodig privacygevoelige gegevens bijhoudt van negen miljoen mensen.

“Het is wettelijk geregeld dat de politie allerlei gegevens mag opslaan om het politiewerk te kunnen uitvoeren. Maar nooit meer gegevens dan nodig. De politie moet onderbouwen wat nodig is”, zo reageert de woordvoerder van de privacytoezichthouder. “Nu de politie aangeeft dat ze eigenlijk met minder toekunnen, mag van de politie verwacht worden dat ze die overbodige gegevens niet langer opslaan of verwerken.”

Een woordvoerder van de korpsleiding bevestigt dat er persoonsgegevens automatisch actueel worden gehouden. Dat gebeurt als er een wijziging plaatsvindt, bijvoorbeeld een verhuizing, huwelijk of geboorte. Ook slaat de politie gegevens als nationaliteit, adres en burgerservicenummer op. Dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van politietaken, aldus de woordvoerder.

“Als bijvoorbeeld een houder van een wapenvergunning verhuist, wordt de politie daarvan op de hoogte gehouden zodat controles kunnen worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het slachtoffer van een bepaald misdrijf, waarnaar nog een onderzoekt loopt. De politie wil zo’n slachtoffer kunnen informeren over de voortgang van het onderzoek.”

De politie deelt de conclusie dat het niet in alle gevallen noodzakelijk is om gegevens automatisch bij te werken. Daarom is nieuw beleid gemaakt, met als uitgangspunt dat enkel gegevens worden bijgehouden van specifieke groepen of personen, zoals mensen met een wapenvergunning of een verdachte van een misdrijf. Het beleid moet nog ingevoerd worden. Vanwege de omvang en complexiteit van ICT-systemen kost dat tijd, aldus de politie.

De politie is eerder op de vingers getikt over de gebrekkige beveiliging van gegevens. In 2018 moest de politie een dwangsom van 40.000 euro betalen omdat politiemedewerkers persoonsdata konden gebruiken of inzien terwijl zij daar niet toe bevoegd waren. De problemen deden zich voor in het systeem waarmee inkomende en uitgaande personen en goederen in het Schengengebied worden gecontroleerd. Een jaar later meldde de AP dat de organisatie voldoende maatregelen had getroffen.