Halsema kijkt naar maatregelen tegen Amsterdams studentencorps

Foto: ANP

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema kijkt welke maatregelen ze kan treffen tegen het Amsterdamse studentencorps na de uitlatingen van enkele leden. Een uiterste consequentie kan volgens haar zijn het (tijdelijk) intrekken van de exploitatievergunning van de sociëteit aan de Warmoesstraat.

Halsema vindt dat de mannelijke leden van A.S.C./A.V.S.V. zich, naast seksisme en discriminatie, hebben schuldig gemaakt aan een oproep tot geweld tegen vrouwen, door vanaf een podium te zeggen “de nekken van de vrouwen te breken”. Ze noemt de uitlatingen “onaanvaardbaar en volstrekt verwerpelijk”.

De burgemeester noemt het “wangedrag” verder een klap in het gezicht van het dagelijks bestuur van de studentenvereniging. “Het afgelopen jaar heb ik twee gesprekken gevoerd met de senaat, haar rector en een vertegenwoordiging van de reünisten. Zij hebben zich ongelooflijk ingespannen om de cultuur te veranderen.”

Halsema zegt dat ze opnieuw contact heeft gehad met de rector, Heleen Vos. “Zij verdient ondubbelzinnige steun.” De burgemeester zegt er verder van uit te gaan dat de vereniging zich volledig distantieert van de sprekers en gepaste maatregelen neemt. Ook spreekt ze haar “grote waardering en respect” uit voor de schrijvers en ondertekenaars van de brief waarin melding werd gemaakt van de toespraken. “Het zijn deze leden die de juiste koers voor ogen hebben. Ik ga ervan uit dat zij hun uiterste best doen om, samen met de senaat en andere besturen, het ASC flink bij te sturen. De vereniging moet een veilige omgeving zijn voor huidige en nieuwe leden, in het bijzonder voor jonge vrouwen.”