Ook supermarkten schuiven officieel aan bij Remkes

Foto: ANP

Stikstof-gespreksleider Johan Remkes spreekt volgende week donderdag onder andere met supermarkten. Jumbo en brancheorganisatie CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) schuiven officieel aan bij het gesprek met bewindslieden. Daarbij zijn ook andere ketenpartijen, bedrijven en banken aanwezig.

Rabobank, ABN AMRO, ING en Triodos zijn ook bij het gesprek, evenals hun koepelorganisatie NVB. Ook zitten enkele brancheclubs die het bedrijfsleven vertegenwoordigen aan tafel. Eerder leidde Remkes al gesprekken tussen bewindslieden en boerenorganisaties. De komende weken nemen ook natuur- en milieuorganisaties en de provincies en gemeenten deel aan gesprekken over de stikstofcrisis.

Bedrijven in de voedselketen, en supermarkten in het bijzonder, spelen ook een rol in de stikstoftransitie, die vooral de landbouw hard gaat raken. Tegenover de harde stikstofmaatregelen wil het kabinet met beter perspectief komen voor boeren die zuiniger en groener boeren. Boeren moeten vooral een eerlijkere prijs krijgen voor hun producten.

“We zetten de transitie in naar kringlooplandbouw met een goed verdienmodel, zodat boeren in staat gesteld en maatschappelijk gewaardeerd worden om de benodigde verandering te realiseren, waarbij jonge boeren toekomst krijgen”, zo staat beschreven in het coalitieakkoord. “Daarbij verwachten we een niet-vrijblijvende bijdrage van banken, toeleveranciers, de verwerkende industrie en de ‘retail’.”