Begrotingstekort loopt op door extra uitgaven

Foto: ANP

Om alle extra investeringen te bekostigen, laat het kabinet het begrotingstekort tijdelijk oplopen. Volgend jaar komt het tekort op 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ofwel de totale omvang van de economie. Dat is net binnen de begrotingsnorm die de Europese Unie doorgaans hanteert.

De staatsschuld blijft met 49,5 procent van het bbp wel ruim binnen de Europese begrotingsafspraken. Maar op de langere termijn ziet het er minder rooskleurig uit. Door de aanhoudende tekorten komt de staatsschuld mogelijk in 2030 wel boven de limiet van 60 procent van het bbp uit.

Een oplopende staatsschuld was de afgelopen jaren nauwelijks een probleem gezien de historisch lage rente op staatsleningen. Nederland kreeg geruime tijd zelfs geld toe op geld dat het op de kapitaalmarkt leende. Maar die tijd lijkt voorbij. De stijgende rente op de staatsschuld leidt volgens het ministerie van FinanciĆ«n tot “extra druk op de begroting.”