Milieudefensie: klimaatverandering moet kernpunt accountants zijn

Foto: ANP

Niet alleen grote vervuilende bedrijven dragen verantwoordelijkheid voor het tegengaan van klimaatverandering, maar ook hun accountants, vindt Milieudefensie. De organisatie heeft de vier grote accountantskantoren aangeschreven om ze daarop te wijzen. “Accountants moeten gevaarlijke klimaatverandering aanmerken als kernpunten in de controle van de jaarrekening”, stelt directeur Donald Pols.

De brief is verstuurd naar KPMG, Deloitte, PwC en EY. Deze accountantskantoren controleren de boeken van 29 in Nederland gevestigde bedrijven die sterk bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen die volgens klimaatwetenschappers de oorzaak is van de steeds snellere opwarming van de aarde. Onder deze bedrijven zijn bijvoorbeeld ING, Ahold, Schiphol en BAM.

Behalve op het maatschappelijke belang wijst Milieudefensie er in de brief op dat bedrijven door klimaatverandering “met legio financiële risico’s worden geconfronteerd die per definitie van materieel belang zijn indien die bedrijven niet handelen in lijn met de Parijsdoelstelling”. Dat wil zegen: ze komen in de problemen als ze niet hun bijdrage leveren aan het wereldwijde klimaatdoel om de opwarming onder de 1,5 graad te houden.

Dat bedrijven hier ook aan moeten meewerken, werd in mei vorig jaar bevestigd door de rechtbank in Den Haag. De rechters oordeelden dat klimaatverandering een bedreiging is voor de mensenrechten en veroordeelde Shell tot het verlagen van de uitstoot die het veroorzaakt. In 2030 moet die met 45 procent zijn verminderd. Dat geldt zowel voor de eigen activiteiten van Shell als voor de indirecte CO2-uitstoot door het gebruik van de brandstoffen die Shell verkoopt. Op dat laatste punt is de uitspraak wel iets zachter, want daar gaat het om een inspanningsverplichting.

Juist in het geval van Shell is Milieudefensie overigens wel te spreken over het werk van accountant EY. Die gaf al het goede voorbeeld door de financiële gevolgen van klimaatverandering als kernpunt te benoemen. De accountant zag nog te weinig concreet beleid waarmee het olie- en gasbedrijf zijn uitstoot in 2050 naar netto nul wil terugbrengen. “Deze accountant heeft een belangrijk signaal afgegeven; het is nu tijd dat vakgenoten gaan volgen”, aldus Pols.

Milieudefensie wijst er in de brief op dat bedrijven door klimaatverandering én regelgeving mogelijk versneld bepaalde bezittingen moeten afschrijven. Daarnaast zou het kunnen dat door toenemend bewustzijn over de grote gevolgen van klimaatverandering “de vraag naar producten en diensten van de ondernemingen waarvan u de jaarrekening controleert zal gaan afnemen”, waarschuwt de organisatie. “Hoe langer deze bedrijven stil blijven zitten, hoe groter de mogelijke effecten zijn.”