Ongelijkheid aanvraagprocedure na openen ‘Zoutkamp’

Foto: ANP

Er is ongelijkheid ontstaan bij het inschrijfproces voor asielzoekers. Mensen die vóór de opening van de zogenoemde overlooplocatie in Zoutkamp naar ons land kwamen en elders in het land hun registratieprocedure afwachten, zijn soms later aan de beurt dan mensen die naar ons land zijn gekomen sinds de locatie in Zoutkamp open is. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt berichtgeving van die strekking door RTV Noord.

De ontstane situatie heeft te maken met het nieuwe systeem, waarbij mensen die vanwege drukte niet meteen in aanmeldcentrum Ter Apel terechtkunnen naar Zoutkamp worden gebracht en een nummer krijgen. Met dit ticketsysteem wordt voorkomen dat asielzoekers buiten blijven slapen, omdat ze bang zijn hun plek in de rij te verliezen. Aan het nummer is een afspraak gekoppeld om in Ter Apel terug te komen voor de procedure van registratie en identificatie.

Voordat Zoutkamp was geopend, werden mensen die niet in Ter Apel terecht konden, naar crisisopvanglocaties gebracht op verschillende plekken in het land. Ze konden zich vervolgens in Budel laten registreren en identificeren. Het COA hoopte binnen zes weken na 15 september voor deze mensen “een inhaalslag te maken”, maar het kan inderdaad zo zijn “dat als je eerder in Nederland kwam en elders bent ondergebracht, je je dus later kunt registreren”, aldus de zegsman.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid beaamt dat mensen die eerder in de crisisnoodopvang kwamen, soms langer wachten om de procedure te beginnen. Het kon volgens een woordvoerster niet anders dan om te beginnen met het nummersysteem. Tegelijk is ervoor gekozen de anderen die eerder kwamen, naar Budel te sturen voor registratie. Daarmee wordt Ter Apel ontlast en kan de achterstand sneller weggewerkt worden, aldus het departement.

Hoe groot de groep is die nog in de crisisopvang zit en in afwachting is van het registratieproces, kan het COA niet zeggen. Ook het ministerie weet niet om hoeveel mensen het precies gaat en hoeveel langer zij moeten wachten. Volgens RTV Noord ging het op 16 augustus om ongeveer 2000 mensen.