Vogelteldag: 232.192 exemplaren gespot

Foto: ANP

Tijdens de jaarlijkse vogelteldag hebben liefhebbers zaterdag 232.192 vogels gespot, wat minder dan in voorgaande jaren. Dat er minder trekvogels onderweg waren, had volgens Vogelbescherming Nederland te maken met “onstuimig weer”, zoals harde wind en regenbuien.

Toch had deze trekvogeltelling volgens de organisatie enkele verrassingen in petto, zoals dat niet zoals gewoonlijk de spreeuw het meest werd geteld. In plaats daarvan viel die eer te deel aan de zanglijster, die met 56.247 exemplaren het vaakst werd gezien. Maar een keer eerder in de 27-jarige geschiedenis van het evenement werden er meer exemplaren geteld van deze vogelsoort.

Er werden ook meerdere lijstersoorten gespot, zoals koperwieken en beflijsters. Door de harde aanlandige wind werden ook relatief veel zeevogels gezien, bijvoorbeeld de kleine mantelmeeuw. Bijzondere vogels die werden gespot waren onder meer een roodhalsgans, twee grauwe pijlstormvogels, een reuzenstern en zes visarenden.

De massale vogeltelling vanuit 110 plekken in Nederland wordt door Vogelbescherming Nederland gecoördineerd als onderdeel van de Euro Birdwatch, waarbij in 33 landen vogelaars erop uit trekken om naar boven te turen.