PvdA’er Nijboer verlaat dagelijks bestuur Kamer om zaak-Arib

Foto: ANP

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer treedt per direct terug uit het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer (het presidium) wegens de zaak rond zijn partijgenoot en voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib. Nijboer stemde als presidium-lid in met het onderzoek naar het gedrag van Arib in haar tijd als voorzitter van de Tweede Kamer. Op Twitter schrijft Nijboer dat hij “voortdurend is aangesproken op mijn partijlidmaatschap en hoe zich dat verhoudt tot mijn steun” voor het onderzoek.

Hij verwacht dat dit zal blijven doorgaan, wat “effectief functioneren in het presidium” onmogelijk maakt. Hij zegt dat in het presidium de komende tijd weer besluiten moeten worden genomen over het onderzoek naar Arib en vreest daarover steeds als partijgenoot te worden aangesproken in plaats van als onafhankelijk lid van het presidium “die in het belang van de Kamer opereert”.

Nijboer schrijft dat hij nog nooit zoveel kritiek heeft gekregen als de afgelopen dagen “van mensen buiten en binnen mijn partij”. Hij staat er evenwel voor “dat als medewerkers zich onveilig voelen er naar hen wordt geluisterd”. Hij zag zich als lid van het presidium genoodzaakt in te stemmen wegens het aantal en de ernst van de meldingen. “We hebben een integere afweging gemaakt.” Volgens hem zijn klokkenluiders de afgelopen jaren juist te vaak niet gehoord.

“Tegelijkertijd is niemand schuldig tot het tegendeel is bewezen”, zegt Nijboer. Dat het nieuws over het onderzoek uitlekte, heeft volgens hem veel schade aangericht. Hij noemt het lekken “schandelijk”. Nijboer steunt het besluit om het onderzoek naar Arib voort te zetten, ondanks haar beslissing dit weekeinde om op te stappen als Kamerlid.

Over Arib (tussen 2016 en 2021 voorzitter van de Tweede Kamer) zijn “tientallen meldingen” binnengekomen, aldus Nijboer. Onderzoek moet uitwijzen of zij een onveilige werksfeer heeft gecreĆ«erd. Nadat het onderzoek bekend was geworden richtte Arib haar pijlen op de huidige Kamervoorzitter, Vera Bergkamp, en sprak van een politieke dolksteek. Maar ze was ook boos op Nijboer, gaf Arib aan. Hij zegt de afgelopen jaren met plezier met Arib te hebben gewerkt.

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken vindt dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de gang van zaken, inclusief de rol daarin van het presidium en Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Na de brief van maandag zijn er nog “veel te veel vragen over”. Ze ziet nog steeds een “situatie die niet fijn is”. Medewerkers zijn niet gehoord en er liggen “blijkbaar nog klachten” die niet goed zijn opgepakt. Pas als er schoon schip is gemaakt, wil de PvdA weer iemand in het presidium afvaardigen. “Niemand in dit huis voelt zich nog veilig.”

De situatie waarbij Arib door het lekken van het onderzoek publiekelijk is beschuldigd zonder dat zij zich kon verdedigen, maakt het volgens Kuiken dat de “politiek er heel slecht op staat, inclusief mijn partij. Dat reken ik het presidium aan en ik vind dat ze daar verantwoording over moeten afleggen.”