Stikstofprofessor: duidelijkheid nodig over uitkoop piekbelasters

Foto: ANP

Het rapport van Johan Remkes over de stikstofaanpak is “een stap in de goede richting”, vindt ‘stikstofprofessor’ Jan-Willem Erisman. Volgens de hoogleraar van de Universiteit Leiden, die is gespecialiseerd in het onderwerp, moet er nog wel duidelijkheid komen over een aantal belangrijke punten. Bijvoorbeeld over de vraag wie precies de 500 tot 600 piekbelasters zijn die wat Remkes betreft op korte termijn uitgekocht zouden moeten worden om de stikstofneerslag op de natuur al snel te verminderen.

Daarover geeft het rapport “nog niet de gewenste duidelijkheid”, reageert Erisman op de website van de universiteit. Een duidelijke definitie van wat een piekbelaster precies is ontbreekt nog. Remkes meldde in zijn rapport wel dat hij niet alleen denkt aan boerenbedrijven, maar ook aan bedrijven uit andere sectoren die grote hoeveelheden stikstofverbindingen uitstoten die schadelijk zijn voor de natuur.

“Wat ook ontbreekt is hoe de financiĆ«le middelen verdeeld zouden moeten worden en of de gereserveerde 25 miljard euro voldoende zal zijn”, aldus de hoogleraar environmental sustainability. Hij signaleert ook dat Remkes “weinig aandacht” heeft voor de rol van marktpartijen als voerleveranciers, banken en afnemers van de landbouwproducten. Zij hebben tot nog toe vooral ingezet op groei van de productie, merkt Erisman op.

De hoogleraar prijst de manier waarop Remkes heeft gecommuniceerd. Hij weet “de juiste toon te vinden door ruim begrip te tonen voor de grote wanhoop die hij gezien heeft bij boeren”. Erisman hoopt dat het kabinet nu geleerd heeft “hoe dit complexe en gevoelige probleem aan te pakken”.