NPO wil tweede sanctie opleggen aan Ongehoord Nederland

Foto: ANP

De NPO is van plan om Ongehoord Nederland (ON!) een tweede financiële sanctie op te leggen. De NPO stelt dat de omroep niet voldoende bereid is geweest om samen te werken “ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst”.

Deze eventuele tweede sanctie gaat nu nog om een voorgenomen besluit. ON! krijgt de mogelijkheid om binnen veertien dagen met een reactie te komen. Vervolgens besluit de NPO of de sanctie daadwerkelijk aan ON! wordt opgelegd en, zo ja, wat de hoogte van het bedrag zal zijn.

Volgens de Mediawet is staatssecretaris Gunay Uslu (Media) bij een tweede sanctie gemachtigd om in te grijpen. Tot nu toe hield ze zich afzijdig en stelde ze dat de beslissing over eventuele stappen aan de NPO is.

Aanleiding voor een nieuwe sanctie is een uitzending van half september van het ON-programma Ongehoord Nieuws. De omroep kwam toen onder vuur te liggen vanwege een item waarin zonder context filmpjes werden getoond van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan.

Dat werd volgens de presentator gedaan om een “minder belicht aspect van racisme” te laten zien. Deze uitzending “en de ophef die daarna binnen het bestel en bij het publiek is ontstaan” hebben volgens de NPO “het gebrek aan samenwerking alleen maar verergerd, waardoor de integriteit en betrouwbaarheid van het bestel inmiddels zwaar onder druk zijn komen te staan.”

Het item leverde een recordaantal van bijna 1700 klachten op bij de ombudsman van de NPO. Diverse andere omroepen lieten weten op journalistiek gebied niet meer te willen samenwerken of praten. Ook vanuit de Tweede Kamer klonken verontwaardigde reacties. Eerder deze maand werd een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen te kijken naar de toekomst van het publieke bestel. Een meerderheid vindt bovendien dat het sanctiebeleid van de publieke omroep moet worden aangescherpt.

In juli legde de NPO de omroep al een sanctie van ruim 93.000 euro op, een bedrag ter hoogte van 2,5 procent van het vastgestelde jaarbudget van ON. Dat besluit werd genomen na de komst van een rapport van de ombudsman. Deze stelde klagers in het gelijk dat ON soms te eenzijdige gasten uitnodigt en onvoldoende kritische vragen stelt. Het was de allereerste keer dat de NPO in een zaak als deze een financiële sanctie oplegt aan een omroep. ON tekende bezwaar aan tegen de sanctie. De bezwaarprocedure loopt nog.