Kardinaal wil katholieken weer op zondag in de kerk

Foto: ANP

Kardinaal Wim Eijk wil dat de katholieken in het aartsbisdom weer gewoon op zondag naar de kerk gaan om daar deel te nemen aan de eucharistieviering. Er moet een einde komen aan de verschillende soorten vieringen die doordeweeks en soms ook op zondag plaatshebben zonder de leiding van een priester. De parochies krijgen tot 2028 de tijd om daar een eind aan te maken, aldus het beleidsplan van de aartsbisschop dat deze week is verschenen.

In de katholieke kerk is het al heel lang een gewoonte dat pastoraal werkers of parochianen voorgaan in kerkelijke bijeenkomsten, meestal omdat er geen pastoor beschikbaar is. Maar pastoraal werkers en diakens hebben geen priesterwijding ontvangen en parochianen zijn vrijwilligers in de kerk. Eijk wil dat niet meer, omdat volgens hem de eucharistieviering onder leiding van een priester “uniek en onvervangbaar” is. Door alle andere vieringen te schrappen hoopt de kardinaal dat er weer meer mensen op zondag naar de kerk gaan.

Vanaf 2028 is in het aartsbisdom Utrecht op zondag alleen nog een eucharistieviering toegestaan, aldus Eijk. Als de pastoor onverwacht niet kan komen, moet bij het aartsbisdom worden gevraagd om een andere priester. Dat kan zelfs de kardinaal zijn, zegt Eijk. Hij maakt een uitzondering voor zorginstellingen en mensen die wegens leeftijd of ziekte aan huis gebonden zijn: die mogen wel bediend worden door een ander dan de pastoor.