PBL: ingrijpende veranderingen nodig om biodiversiteit te redden

Foto: ANP

De achteruitgang van de wereldwijde biodiversiteit is “hardnekkig” en kan alleen worden gestopt door ingrijpende veranderingen. Met die boodschap komt het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport. “Met alleen natuurbeleid gaat het niet lukken om de mondiale doelen voor biodiversiteit te halen”, stelt het planbureau.

Terwijl in Egypte de VN-klimaattop nog gaande is, blikt het PBL alvast vooruit naar de VN-top over biodiversiteit die volgende maand in Montreal wordt gehouden. Volgens het planbureau komt die conferentie “op een moment dat de verbanden tussen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies steeds zichtbaarder worden”. Samenhangende oplossingen zijn dan ook nodig, aldus het PBL.

Om de soortenrijkdom op aarde te beschermen werd in 1992 de Conventie over Biologische Diversiteit (CBD) in het leven geroepen. Vrijwel heel de wereld is aangesloten bij dit biodiversiteitsverdrag van de VN. De Verenigde Staten doen er echter niet aan mee, omdat de Amerikaanse overheid het een te grote inbreuk op de eigen soevereiniteit vindt.

Met de doelen uit het verdrag is het niet best gesteld, zoveel is duidelijk uit het rapport. De soortenrijkdom is sinds het verdrag werd gesloten verder gekelderd. “Vanwege het gebrek aan vooruitgang” is volgens de PBL-onderzoekers “een fundamentele verandering” nodig in het wereldwijde biodiversiteitsbeleid. Dat gaat niet lukken door alleen meer gebieden een beschermde status te geven.

De onderzoekers schrijven dat productie- en consumptiepatronen moeten veranderen. “Denk aan vermindering van vlees- en zuivelconsumptie, vermindering van voedselverspilling en verduurzaming van de landbouwproductie”, sommen ze op. Vaak leveren maatregelen die goed zijn voor de biodiversiteit ook gunstige effecten op voor het klimaat, aldus het PBL.

Om de doelen dichterbij te brengen, zijn volgens het planbureau ook “de inzet en de innovatiekracht” van bedrijven, steden en maatschappelijke organisaties nodig. Overheden moeten daar “richting aan geven” en er geld voor uittrekken, voegen de opstellers van het rapport eraan toe.