“Het leven wat ik toen had, is nooit meer teruggekomen”

Door Ely Hackman

Vrijdag 25 november stond in het teken van Orange the World, een campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.De internationale dag tegen geweld tegen vrouwen is een idee van de Verenigde Naties. Op deze dag start ook de jaarlijkse campagne Orange the World. De campagne duurt tot 10 december. In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. In verschillende gemeenten kleuren gebouwen of fonteinen oranje. Zo ook in Nijkerk.

Ook mannen en jongens betrekken

Wethouder Rohen uit Nijkerk: “De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn heel belangrijk. Wat wij willen bereiken is het voorkomen van dit geweld. Daar kan iedereen aan bijdragen: individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Het is vooral belangrijk niet alleen vrouwen en meisjes te betrekken, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens. Juist zij kunnen het verschil maken. Bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag.”

Actie: Ik ben #medestander

De campagne Orange the World nodigt iedereen uit medestander te worden in de strijd tegen geweld en een belofte te ondertekenen op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij of zij zich wil inzetten tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Medestanders krijgen een speciale nieuwsbrief. Hierin staan tips over wat je kunt doen in je dagelijks leven om geweld en intimidatie tegen vrouwen te helpen voorkomen en stoppen.

Belangrijke telefoonnummers

Sissen, nafluiten, achtervolgen. Om seks vragen, uitschelden, vieze gebaren maken. Ongewenst aangeraakt worden. Dit zijn voorbeelden van seksuele intimidatie op straat.
Meldpunt seksuele intimidatie: 085-0734660 (bellen en whatsapp)
www.meldseksueleintimidatie.nl

Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp.
Centrum seksueel geweld: 0800-0188
www.centrumseksueelgeweld.nl