Minister vindt noodsteun aan sportclubs genoeg, Kamer ongerust

Foto: ANP

Voor sportclubs en zwembaden die door de hoge energieprijzen in de problemen komen, is vooralsnog genoeg geld uitgetrokken om ze te helpen, denkt sportminister Conny Helder. De hele Tweede Kamer is er niet gerust op en de oppositiepartijen zijn ronduit boos dat de minister niet bereid is om meer geld te reserveren, bleek tijdens de behandeling van de sportbegroting.

Sportclubs mogen wat de Kamer betreft niet omvallen vanwege de brede impact van sport op de samenleving. Het verbetert de leefbaarheid in wijken, is goed voor de gezondheid en er zijn vele vrijwilligers actief. De minister is het daarmee eens en zegt er alles aan te willen doen om sportverenigingen overeind te houden maar garanties dat het overal zal lukken, geeft ze niet. Ze benadrukte dat de compensatie niet hetzelfde kan zijn als tijdens de coronaperiode. “We kijken hoe het loopt. Maar ik kan niet op voorhand zeggen dat er meer geld bij komt, die ruimte heb ik niet”, aldus Helder.

Nogal wat sportverenigingen komen in geldproblemen omdat het door de energiecrisis veel meer kost om bijvoorbeeld hun accommodatie te verwarmen. Het gaat om ongeveer 3600 van de ruim 26.000 sportclubs. Ook lopen bij veel clubs de inkomsten terug, omdat minder mensen gaan sporten, als ze de contributie niet meer kunnen betalen.

Helder heeft 6 miljoen euro in een noodfonds gestopt voor de noodlijdende sportclubs met accommodaties. Voor deze steun moeten zij wel aan enkele criteria voldoen. De Kamer denkt dat het veel te weinig geld is en dat veel clubs buiten de boot zullen vallen. Maar volgens de minister lijkt het bedrag mager maar ligt er een berekening aan ten grondslag en daarnaast wees ze op andere steunregelingen waar ook sportclubs gebruik van kunnen maken.

Zo heeft het kabinet 300 miljoen euro extra in het gemeentefonds gedaan, bestemd voor maatschappelijke instellingen, waar ook sportclubs een beroep op kunnen doen, aldus Helder. Daarnaast heeft ze 207 miljoen euro uitgetrokken voor zwembaden, onder meer vanwege het belang van veiligheid. Sportondernemers kunnen ook een beroep doen op de zogeheten TEK-regeling voor bedrijven die veel energie verbruiken. Daarnaast hoopt de bewindsvrouw dat mensen met een kleine portemonnee toch blijven sporten dankzij de tegemoetkoming die is te krijgen via de overheid, waarvoor in totaal miljarden zijn uitgetrokken.

Volgens directeur André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) zijn er geen indicaties dat verenigingen in groten getale op omvallen staan. “Als blijkt dat dat de komende maanden boven verwachting toch gebeurt, gaan wij samen met VWS in gesprek. Wij monitoren dat uiteraard nauwkeurig”, zo laat hij desgevraagd weten.

FNV-bestuurder Hanan Yagoubi noemt het “zeer teleurstellend” dat er niet meer noodsteun komt. Eerder noemde FNV het noodfonds van 6 miljoen euro al veel te weinig. Op basis van een onderzoek onder 1200 verenigingsbestuurders meldde de vakbond dat een kwart van de sportverenigingen deze winter overweegt de deuren te sluiten, onder meer vanwege de stijgende energieprijzen.