Nederlandse popmuziek leverde in 2022 flink meer op in buitenland

Foto: ANP

De Nederlandse popmuziek heeft vorig jaar flink meer geld opgeleverd in het buitenland dan in 2021. Dat kwam doordat de internationale markt weer openging na strenge lockdownmaatregelen tijdens de coronapandemie. De exportwaarde van de Nederlandse Populaire Muziek over 2022 is met 231 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder, aldus een onderzoek van Perfect & More in opdracht van muziekorganisatie Buma Cultuur.

De waarde van de muziekexport bedroeg in 2022 in totaal ruim 171 miljoen euro. Dit was zo’n 74 miljoen euro in 2021 en zo’n 75 miljoen euro in 2020, het jaar waarin de markt instortte vanwege de coronapandemie en de wereldwijde maatregelen die hierop volgden.

Hoewel de exportwaarde flink gestegen is in 2022 ten opzichte van de twee jaar daarvoor, is deze nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. In 2019 bedroeg de totale waarde van de muziekexport ruim 214 miljoen, het jaar daarvoor werd een recordbedrag van ruim 216 miljoen euro bereikt. Dat is het meeste sinds 2004, toen er voor het eerst onderzoek werd gedaan. De muziekexportwaarde bedroeg destijds ruim 31 miljoen euro.

Het onderzoek is gebaseerd op drie onderdelen, meldt Buma Cultuur: rechten, opnamen en optredens. In 2022 was zo’n 22 procent van de opbrengsten afkomstig van rechten (zoals auteursrechten en inkomsten van royalty’s), bijna 5 procent uit opnamen van Nederlandse artiesten in het buitenland en ruim 73 procent afkomstig van optredens in het buitenland. Vooral optredens van dj’s brachten veel geld op. Dit was vorig jaar bijna 90 procent van de totale opbrengst van optredens, met ruim 108 miljoen euro. Toch is dit nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. In 2019 leverde dancemuziek bijna 154 miljoen euro op.

“Het is een mooi herstel, maar we zijn er nog lang niet”, aldus Buma Cultuur-directeur Frank Helmink. “Natuurlijk is een groei van meer dan 230 procent prachtig, maar de industrie zat ook heel diep. We bevinden ons nu op het niveau van zo’n tien jaar geleden dus er is nog wel degelijk een grote inhaalslag te maken. Dat gaat ook wel gebeuren vermoedelijk, maar je moet je ogen ook niet sluiten voor de spanningen in de wereld die ook zijn weerslag hebben.”

De coronapandemie heeft volgens Helmink als gevolg gehad dat veel meer lokaal product geluisterd wordt. “Kijk maar in Nederland. Dat maakt export van muziek iets moeilijker. Anderzijds zijn veel producers en componisten uit Nederland geliefder dan ooit en worden steeds meer internationale hits meegeschreven door Nederlanders.”