Opslag met PFAS vervuilde grond door Schiphol voorlopig gedoogd

Foto: ANP

Schiphol mag in afwachting van een vergunning alvast grond die is vervuild met PFAS opslaan. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten het gebruik van de opslag tijdelijk te gedogen. Dat gebeurt “bij hoge uitzondering”, benadrukt de dienst. Die moet nog een definitief besluit nemen over de vergunningaanvraag, maar ziet wel “concreet zicht op legalisatie”.

De opslaglocatie werd in het verleden ook al eens gebruikt om PFAS-houdende grond op te slaan. Die praktijk wordt nu maximaal zes maanden toegestaan zonder de benodigde vergunning. De locatie ligt aan de Zonnekruidweg, die tussen de snelweg A4 en de Zwanenburgbaan van de luchthaven in ligt. Schiphol wil de opslag maximaal drie jaar gaan gebruiken om grond die PFAS bevat tijdelijk neer te leggen. Als dat niet zou mogen, zou het saneren van vervuilde grond op en rond de luchthaven volgens Schiphol vertraging oplopen. Daardoor zou die sanering ook meer geld gaan kosten én tot een hogere milieubelasting leiden, stelden functionarissen in hun aanvraag.

Die argumenten overtuigen de omgevingsdienst niet zozeer. “Dat de grond momenteel nog niet afgevoerd kan worden om te reinigen dan wel dat er geen andere vergunde locatie gevonden kan worden waar de betreffende grond gestort kan worden komt voor rekening en risico van u”, schrijft de dienst. Wat de doorslag geeft, is dat de toezichthouder de “voorlopige inschatting” heeft gemaakt dat er “geen beletselen zijn om de vergunning af te geven”.

PFAS zijn chemicaliën die door de mens zijn gemaakt en in de natuur amper afbreekbaar zijn. Diverse stoffen die onder deze noemer vallen, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Schiphol kampt met diverse PFAS-verontreinigingen, onder meer doordat dit soort chemicaliën vroeger in blusschuim werd verwerkt.