Universiteiten: grensregio’s hebben buitenlandse studenten nodig

Foto: ANP

Universiteiten en hogescholen in grensregio’s en provincies met meer vergrijzing blijven internationale studenten nodig hebben, bevestigen Maastricht University en Universiteit Twente dinsdag na berichtgeving van Trouw. Dat terwijl de Tweede Kamer juist wil dat minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap) meer doet om de toestroom van studenten uit het buitenland te beperken.

“In Limburg is de aanwezigheid van internationaal talent niet alleen logisch in een regio waar drie landsgrenzen samenkomen, maar ook een voorwaarde voor een volwaardig en sterk onderwijsaanbod”, zegt een woordvoerder van de universiteit in Maastricht. Volgens hem versterken deze studenten juist de kansen voor de eigen jeugd uit Limburg – het leidt tot een gezonde arbeidsmarkt in de toekomst.

Ook de Universiteit Twente staat “enorm te springen om nieuw talent”, zegt een woordvoerder. “We hebben voldoende ruimte voor alle studenten en de gehele regio heeft de internationale studenten nodig.” In het gebied zijn veel technische bedrijven te vinden, waarvoor de aanwas vanuit het buitenland erg welkom is. “Bovendien is de diversiteit in studenten erg belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek.”

In Trouw zegt de bestuurder van de hogeschool in Zeeland HZ bezorgd te zijn dat de minister met een nieuw wetsvoorstel ook regio’s buiten de randstad aan banden legt. Dat terwijl zij de buitenlandse studenten juist verwelkomen. Dinsdagmiddag debatteert de Tweede Kamer over het onderwerp.

Er is geen ‘one size fits all’, stelt de UT-woordvoerder. “Het zou daarom goed zijn als universiteiten zelf kunnen beslissen waar ze bijsturen op de instroom van studenten.”

Bij sommige opleidingen zijn Nederlandse studenten aanzienlijk in de minderheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor de studies psychologie en politicologie bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). De universiteit liet daarom eerder weten een quotum in te willen stellen om de instroom te beperken. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland zei dit jaar nog in gesprek te gaan met de minister over wettelijke mogelijkheden die universiteiten hebben om de buitenlandse instroom te beperken.