Hof geeft Volt gelijk: partij mocht Gündoğan uit fractie zetten

Foto: ANP

Het gerechtshof in Amsterdam geeft Volt in hoger beroep gelijk: de partij mocht Nilüfer Gündoğan wel degelijk uit de Tweede Kamerfractie zetten. Partijleider Laurens Dassen en Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek zetten Gündoğan uit de fractie, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. In eerste instantie kreeg Gündoğan gelijk van de rechter, toen zij dit besluit aanvocht. Ze kreeg recht op een schadevergoeding en mocht terug naar de Volt-fractie, maar door die uitspraak zet het hof nu een streep.

Volgens het hof heeft Gündoğan op verschillende punten geen belang meer heeft bij de vorige uitspraak van de kortgedingrechter. Zo vraagt zij zelf niet langer om weer toegelaten te worden tot de Volt-fractie. “Ik pieker er niet over”, zei ze daarover tijdens de zitting.

Ook heeft Gündoğan volgens het hof geen recht op een schadevergoeding vanwege geleden imagoschade door een persbericht van Volt. In dat bericht stond dat Gündoğan was geschorst vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het hof vindt dat bericht wel “iets te prematuur” en ook de bewoordingen waren niet “in alle opzichten gelukkig gekozen”. Maar daar staat volgens het hof tegenover dat het persbericht steunde op de feiten die toen bekend waren. Een schadevergoeding is daarom niet aan de orde.

Een ander twistpunt was of partijen leden uit de fractie mogen zetten, als daar in de fractie een meerderheid voor is. Gündoğan en haar verdediging betoogden dat een werkgever een werknemer niet zomaar de laan uit mag sturen. Maar hierover verschillen rechtsgeleerden van mening. Sommigen, zoals hoogleraar staatsrecht Wim Voermans, vinden dat het verenigingsrecht niet slaat op politieke partijen. Bovendien wijst het hof op de vergelijkbare zaak van VVD-senator Anne-Wil Duthler. Ook zij werd uit haar fractie gezet, en de rechter oordeelde later dat dit mocht.

Gündoğan wil op dit laatste punt haar gelijk halen in een zogeheten bodemprocedure. Die is uitgebreider en dan wordt de vraag of een fractie al dan niet gaat over haar eigen organisatie verder uitgediept. Maar omdat het hof vanwege de verschillende opvattingen er niet zonder meer van uitgaat dat zij gelijk krijgt in de bodemprocedure, krijgt zij ook hiervoor geen schadevergoeding toegekend.

Het voormalig Volt-Kamerlid zou zich volgens dertien melders binnen de partij schuldig hebben gemaakt aan intimidatie, handtastelijkheden en het maken van andere seksuele avances. Gündoğan is inmiddels zelfstandig Tweede Kamerlid.

Volt vindt het een “duidelijke uitspraak” van het hof. “Wat ons betreft sluiten we dit boek en gaat ieder ons weegs.” Gündoğan herhaalt op Twitter over te willen gaan tot een bodemprocedure. Zowel zij als Volt zegt die “met vertrouwen” tegemoet te zien.