Helft Amsterdamse vrouwen vorig jaar geïntimideerd op straat

Foto: ANP

De helft van de Amsterdamse vrouwen (51 procent) heeft in 2022 een of meerdere keren te maken gehad met een vorm van straatintimidatie, zoals nafluiten, nasissen en seksuele of beledigende opmerkingen. Dat meldt de gemeente Amsterdam op basis van cijfers van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). Van de ruim 5000 ondervraagde Amsterdammers van 15 jaar en ouder gaf 42 procent aan dat ze te maken hebben gehad met intimidatie op straat.

In 2020 gaf 38 procent van de Amsterdammers nog aan een vorm van straatintimidatie te hebben meegemaakt. Jonge vrouwen tussen de 15 en 34 jaar hebben het vaakst te maken met straatintimidatie (72 procent). Ook meer dan de helft (54 procent) van de ondervraagde lesbische, homoseksuele en biseksuele Amsterdammers is het afgelopen jaar op straat geïntimideerd. “Over andere groepen binnen de lhbtiq+-gemeenschap is geen informatie”, aldus het onderzoek.

De intimidaties vonden vooral plaats op drukkere plekken in de stad, zoals op het Leidseplein in het centrum. Maar het gebeurde overal. Mannen werden relatief vaak ’s avonds en ’s nachts lastig gevallen, vrouwen relatief vaak overdag.

De gemeente is deze week de campagne ‘Stop seksuele intimidatie’ gestart, die in de hele stad te zien is. “Ik wil met deze campagne een stevig signaal afgeven dat er voor vrouwenhaat, intimidatie en seksisme in Amsterdam geen plaats is”, schrijft burgemeester Femke Halsema in een raadsbrief namens het college. Het college komt in het voorjaar met een meerjarenplan om bewustwording rond seksuele intimidatie (op straat en online) en seksueel geweld te vergroten.