Ministeries komen voor zomer met betere aanpak femicide

Foto: ANP

Nog voor de zomer komt het kabinet met een aangescherpt plan om vrouwenmoord en ander geweld vanwege gender tegen te gaan. Dat laten de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid weten in reactie op de oproep van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang.

Sinds woensdag is de wetswijziging van het Wetboek van Strafrecht van kracht, waarmee de maximumstraf voor doodslag van 15 naar 25 jaar is verhoogd. Dit geeft het Openbaar Ministerie en de rechter in doodslagzaken, waaronder femicide, meer armslag om een passende straf te eisen dan wel op te leggen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De landelijke netwerken riepen de twee ministeries op werk te maken van vijf actiepunten. Er moet onder meer snel gehoor worden gegeven aan een melding van bijvoorbeeld huiselijk geweld en slachtoffers moeten veiliger aangifte kunnen doen.

Het kabinet werkt hard aan het uitbannen van huiselijk geweld en femicide, zegt een woordvoerder van het ministerie van JenV. Met gemeenten en andere partners werkt het kabinet aan “het versterken van de aanpak van gendergerelateerd geweld”. Volgens de ministeries is coördinatie nodig voor preventie, hulpverlening en vervolging.

Het ministerie van Justitie zet de komende jaren verder in op het delen van informatie tussen bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie en reclassering. Ook wordt de handhaving van contact- en gebiedsverboden verbeterd, aldus het ministerie. Verder is er aandacht voor “de inzet van preventieve beschermingsmiddelen”.

Per jaar worden gemiddeld 24 vrouwen gedood door hun partner of ex. Ook worden gemiddeld acht vrouwen door hun ouder of familielid vermoord. “Achter deze cijfers gaat veel leed schuil en de gevolgen kunnen jarenlang doorwerken”, reageren de ministeries. “Wij herkennen dat de gelijkwaardigheid van vrouwen ten opzichte van mannen niet vanzelfsprekend is; niet op straat, niet op het werk en ook niet thuis.”

“Femicide, in de zin van doodslag of moord van een vrouw gepleegd door een (ex-)partner, is een zeer ernstig levensdelict”, laat een woordvoerder van het ministerie van JenV weten. “Die vallen onder de reikwijdte van de bestaande strafbaarstellingen van doodslag en moord.” Nu de maximumstraf voor doodslag is verhoogd, ziet het ministerie “geen noodzaak” om voor specifiek vrouwenmoord nog een stap verder te gaan.