Nederland stemt ook voor besturen van 21 waterschappen

Foto: ANP

Naast de verkiezing van de Provinciale Staten (PS), kunnen ruim 13 miljoen stemgerechtigden woensdag ook stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Daarin worden de algemene besturen van de 21 waterschappen gekozen.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Dit bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel daarvan wordt gekozen bij de verkiezingen. Vier plekken zijn ingeruimd voor de zogenoemde geborgde zetels. De zetels komen toe aan boeren en beheerders van natuurterreinen.

Tot de taken van de waterschappen behoren het beheer van dijken en sluizen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, het zuiveren van afvalwater, en zorg dragen voor voldoende water. Bijvoorbeeld door water op te slaan bij droogte en water weg te pompen als het veel regent. Ook regelen de waterschappen dat het water in sloten, rivieren en beken schoon en gezond is voor mens, plant en dier.

Net als bij de verkiezingen voor de PS doet de BoerBurgerBeweging (BBB) het goed in de peilingen van de waterschapsverkiezingen. De partij belooft “op te komen voor het platteland”. Op de kandidatenlijsten staan veel vertegenwoordigers met een boerenachtergrond.