Stemlokalen in hele land open voor verkiezingen

Foto: ANP

In het hele land zijn woensdagochtend om 07.30 uur de stembureaus opengegaan voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen. Ruim 13 miljoen kiesgerechtigden van 18 jaar en ouder mogen stemmen, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alle stemlokalen gaan om 21.00 uur woensdagavond dicht.

In ruim tien gemeenten, waaronder Den Bosch, Ede en Zwolle kunnen kiezers al sinds middernacht hun stem uitbrengen. Op het NS-station Nijmegen ging het eerste van 36 stembureaus op treinstations woensdagochtend om 05.00 uur open.

De 570 gekozen leden van de Provinciale Staten kiezen op 30 mei via zogeheten getrapte verkiezingen de leden van de Eerste Kamer. Het kabinet Rutte IV heeft nog tot in juni te maken met de Eerste Kamer in de huidige samenstelling. Op 13 juni nemen de oude Eerste Kamerleden afscheid en worden de nieuwe leden van de Eerste Kamer geïnstalleerd. Ook benoemen de Provinciale Statenleden het dagelijks bestuur van de volksvertegenwoordiging op provinciaal niveau: Gedeputeerde Staten.

Woensdag mogen Nederlanders ook stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

In 2019 bracht voor de Provinciale Staten in totaal 56,2 procent van de stemgerechtigden zijn of haar stem uit, ruim meer dan in 2015, toen het percentage op 47,8 bleef steken. Voor de waterschappen brachten dat jaar (ruim 51 procent) hun stem uit. Dat percentage was beduidend hoger dan bij voorgaande waterschapsverkiezingen. Mogelijk was dat omdat voor het eerst deze stembusgang gelijk met de Provinciale Statenverkiezingen werd gehouden.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was de opkomst 78,7 procent.