Stemmen op kleinste stembureau gaat ‘voortreffelijk’

Foto: ANP

Het stemmen op het kleinste stembureau van Nederland gaat volgens de voorzitter Wim Westhoff “voortreffelijk”. In zijn woonkamer in Marle (Overijssel) hebben inmiddels zo’n 22 mensen hun stem uitgebracht woensdagochtend. Dat is bijna de helft van de 50 mensen die op hun stempas zijn woonkamer als dichtstbijzijnde stemlokaal hebben.

Het stembureau wordt gerund door drie vrijwilligers. “Maar we zijn drukker met de pers te woord te staan dan het stemmen en koffie schenken”. Westhoff denkt dat de opkomst bij deze Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen op zo’n 140 procent zal uitkomen. Dat komt omdat ook inwoners uit andere plaatsen in de gemeente Hellendoorn op de bijzondere stemlocatie kunnen stemmen. “Die denken het is mooi weer en dan fietsen ze naar de huiskamer.”

Ook van buiten de gemeente komen er mensen langs om hun stem uit te brengen op het kleinste stembureau van het land. Westhoff: “We hebben ooit mensen uit Haarlem gehad die Van Marle heten en in Marle wilden stemmen.” Met een kiezerspas kan er in een andere gemeente gestemd worden. Dat is iets anders dan een stempas, waarmee je alleen in je eigen gemeente kan stemmen.