Ministerie komt met plan voor gemeenten als tellen niet meer lukt

Foto: ANP

Het tellen van de stemmen gaat zo moeilijk dat het ministerie van Binnenlandse Zaken instructies heeft verspreid voor gemeenten die het tellen tijdelijk willen staken. Als de tellers te moe zijn, mag de burgemeester besluiten om het tellen tijdelijk te staken. De gemeente moet dan wel aan een aantal eisen voldoen, blijkt uit een e-mail die het ministerie rond 02.30 heeft verstuurd en het ANP in handen heeft. Zeker één gemeente (Diemen) heeft naar aanleiding van de instructie besloten om donderdag verder te gaan met het tellen.

Eigenlijk is het de bedoeling dat de tellers in ieder geval vaststellen hoeveel stemmen er op iedere lijst zijn uitgebracht. Dit zijn ook de gegevens waar de prognose van ANP op wordt gebaseerd. Toch blijkt uit de instructie van het ministerie dat daarvan afgeweken kan worden, omdat de gemeente niet is “gehouden tot het onmogelijke”. Het belangrijkste is dat de telling zorgvuldig verloopt, benadrukt het ministerie.

Als op bepaalde stembureaus niet verder geteld kan worden, moet een proces-verbaal opgemaakt worden waarin in ieder geval staat hoeveel geldige stempassen zijn binnengekomen, hoeveel geldige volmachten er zijn en hoeveel geldige kiezerspassen er zijn, aldus de mail. Alle zogenoemde stembescheiden (waaronder de stempassen en de stembiljetten) moeten verzegeld en beveiligd naar de gemeente gebracht worden.

Verschillende gemeenten hebben al laten weten dat ze van plan zijn om de telling op te schorten omdat de tellers te moe zijn, schrijft het ministerie. Ze moeten het tellen donderdag hervatten. Dat hoeft niet per se dezelfde ploeg te zijn als op woensdag heeft geteld.