Planning landbouwakkoord verandert vooralsnog niet na zege BBB

Foto: ANP

De gesprekken over het landbouwakkoord gaan volgende week door volgens plan. Daar veranderen de verkiezingen en de ruime zege van de BoerBurgerBeweging (BBB) vooralsnog niets aan. Een woordvoerder van dat overleg zegt dat er “veel onduidelijkheden en onzekerheden” zijn, maar dat ze door blijven praten zolang alle partijen aan de onderhandelingstafel blijven zitten. Dat laatste is nog steeds het geval. Agractie dreigt er wel openlijk mee om weg te lopen van de onderhandelingen.

Bij de onderhandelingen schuiven naast boeren onder meer het ministerie van Landbouw en natuur- en milieuorganisaties aan. Belangenbehartigers van boeren hebben al te kennen gegeven dat ze na de overwinning van BBB hogere eisen willen stellen in de gesprekken.

“Jullie snappen dat onze blik op het landbouwakkoord ook veranderd is na woensdag”, zegt Agractie-voorman Bart Kemp zaterdag in een video aan zijn achterban. De gesprekken zijn afgelopen week volgens hem “geen moer opgeschoten”. Daarom stelt hij een aantal eisen. “Wij willen volgende week onomstotelijk duidelijkheid over de grondkwestie”, zegt hij. “Als daar geen duidelijke afspraken over komen, dan heeft verder praten voor ons geen zin.”

De woordvoerder van het landbouwakkoord zegt dat de gesprekken over grond vooral gaan over ‘extensiveren’. Dat houdt in dat Den Haag wil dat er minder dieren per hectare rondlopen. Het gaat dan met name om koeien. Boeren kunnen ervoor kiezen om minder dieren te houden, maar ze kunnen ook omliggend land opkopen en daar vervolgens geen dieren op laten lopen. Een probleem waar landbouwbedrijven dan tegenaan lopen, is dat banken niet staan te springen om deze ongebruikte grond te financieren.

Minder dieren houden is echter voor veel boeren geen optie omdat ze dan financieel in de knel komen. Dan moeten ze op zoek naar andere inkomstenbronnen, zoals het beheren van een natuurgebied of een winkel. Niet elke agrariër ziet dit zitten.

Woensdag en donderdag vinden weer gesprekken plaats. Eind maart, begin april moet er een akkoord liggen. “Als er dingen veranderen die invloed hebben op het proces, dan merken we het wel”, zegt de woordvoerder van de onderhandelingen, die er verder niet over wil speculeren.

Voorzitter Sjaak van der Tak van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) zei eerder al na de overwinning van de BBB aanleiding te zien voor “een flinke koerswijziging” wat de stikstofaanpak en het landbouwakkoord betreft.