De Jonge: aanpak asielinstroom moet voor de zomer klaar zijn

Foto: ANP

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) verwacht dat het kabinet binnen enkele weken met plannen komt om de asielinstroom te beteugelen. “Ik denk dat we er voor de zomer uit moeten kunnen zijn”, zegt hij voor aanvang van de ministerraad.

Over de asielaanpak lopen de meningen in de regeringscoalitie sterk uiteen. Vooral de VVD maar ook het CDA hamert op stevige maatregelen om te zorgen dat er minder asielzoekers naar Nederland komen. Coalitiepartners D66 en ChristenUnie zetten evenwel grote vraagtekens bij de noodzaak én de mogelijkheden daartoe.

De Jonge erkent dat migratie een gevoelig onderwerp is binnen de coalitie. “Het zijn inderdaad ingewikkelde gesprekken.” Maar hij noemt het ook “hartstikke nodig” dat de discussie gevoerd wordt. “We zien op dit moment dat we echt onvoldoende grip hebben op migratie”, herhaalt de CDA-bewindsman.

De minister wil niet ingaan op mogelijke maatregelen die tijdens die gesprekken aan bod komen. “Ik denk dat het verstandig is om daar niet allerlei tussentijdse mededelingen over te doen.”

Andere bewindslieden die betrokken zijn bij de strategische asielagenda wilden voorafgaand aan de ministerraad niets zeggen over de richting en de keuzes waarover nu wordt gesproken. De frequentie van het overleg is inmiddels opgeschroefd naar “meerdere keren per week”, zei justitieminister Dilan Yeşilgöz. Daarmee is volgens haar niet gezegd dat de gesprekken moeizaam verlopen. “Het laat vooral de urgentie zien en hoe belangrijk het is.”

Kajsa Ollongren (Defensie) erkent dat de kabinetsdelegatie er al lang over in gesprek is, “maar het is ook een complex onderwerp”. Het kabinet wil grip op migratie krijgen, herhaalde ze, “maar dan moet het over de hele breedte kijken”. Het gaat om arbeids-, asiel-, kennis- en liefdesmigratie. “We moeten alle feiten op een rijtje zetten en vervolgens samen kijken wat voor keuzes we daarin kunnen maken”, zei Ollongren.

Ondanks de verschillende opvattingen over migratie “willen we er wel heel graag samen uitkomen”, voegde de minister daaraan toe. “Het duurt lang, maar ook omdat we het goed willen doen.” Ook Sigrid Kaag (Financiën) benadrukte dat elke partij de inzet heeft om er uit te willen komen.