Een vijfde beoordeelt reputatie politie als slecht

Foto: ANP

Ongeveer een vijfde van de Nederlanders beoordeelt de reputatie van de politie vorig jaar als slecht, wijst een volgens de politie representatieve steekproef onder de bevolking uit. Burgers met een niet-westerse migratieachtergrond waarderen de politie gemiddeld lager dan de totale bevolking.

Onder deze groep scoort de politie lager op thema’s zoals inzet van geweld, rechtvaardig handelen en oog hebben voor slachtoffers. De groep beoordeelt de nabijheid, rechtvaardigheid en effectiviteit van de politie negatiever. De reputatie van de politie is volgens deze groep “redelijk”. De politie noemt het inzetten op meer diversiteit en inclusie belangrijk om het vertrouwen te vergroten.

Onder de groep die de reputatie van de politie als slecht beoordeelt zitten overwegend burgers die de overheid wantrouwen, teleurgesteld zijn na een aangifte, teleurgesteld zijn in het optreden van de politie en burgers die in aanraking met justitie zijn gekomen. Deze mensen voelen zich niet genoeg gehoord, gezien en geholpen, aldus de steekproef.

Het algemene vertrouwen van de samenleving in de politie was vorig jaar goed en stabiel. Twee derde beoordeelt de reputatie als redelijk tot uitstekend. Mensen blijven volgens de steekproef bereid informatie te delen met agenten, te doen wat de politie vraagt en bij de politie te werken. Vorig jaar zomer verslechterde de reputatie wel iets door politieoptreden bij verschillende demonstraties. In de laatste maanden van 2022 is dit weer hersteld.

De Vertrouwen- en reputatiemonitor is een extern onderzoek naar het vertrouwen van burgers in de politie en hoe zij de politie zien. Dit onderzoek wordt jaarlijks gedaan.