Nog nooit zo veel vrouwen in de Eerste Kamer

Foto: ANP

De Eerste Kamer telde nog nooit zo veel vrouwelijke leden. Komende dinsdag, als de nieuwe senaat aan de slag gaat, leggen dertig vrouwen de eed of belofte af. Dat is 40 procent van de Eerste Kamer, die 75 leden telt. In de Tweede Kamer is ook ongeveer 40 procent vrouw.

Vier jaar geleden kwamen 27 vrouwen in de Eerste Kamer en acht jaar geleden 26. Dit jaar waren eigenlijk 31 vrouwen verkozen, maar Tamara Monzón van de BoerBurgerBeweging (BBB) zag afgelopen week om privéredenen af van haar zetel. Die gaat nu naar partijgenoot Math Goossen, een man. Monzón is wel eerste reserve voor het geval een BBB-zetel vrijkomt. Ook bij Forum voor Democratie, VVD, CDA, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt zijn vrouwen de eerste vervangers.

GroenLinks heeft naar verhouding de meeste vrouwen in de Eerste Kamer: vijf van de zeven senatoren zijn vrouw. De partij vormt straks een gezamenlijke fractie met de PvdA (vier vrouwen, drie mannen). Samen hebben ze dus negen vrouwen en vijf mannen in de Eerste Kamer.

Ook D66 en JA21 hebben meer vrouwen dan mannen in de fractie. Bij CDA, PVV, Volt en VVD zijn de Eerste Kamerzetels precies gelijk verdeeld. 50PLUS, Forum voor Democratie, SGP, SP en Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) hebben geen vrouwen in hun fractie.

De Eerste Kamer bestaat sinds 1956 uit 75 leden. In dat jaar werden vier vrouwen verkozen in de senaat. Tot in de jaren 70 zaten er hooguit enkele vrouwen tussen alle mannen. In 1980 telde de senaat voor het eerst meer dan tien vrouwen en in 1991 werd de grens van twintig vrouwen gepasseerd. In 2007 kwamen 26 vrouwen in de Eerste Kamer, en daarmee was het aantal mannen voor het eerst gezakt tot onder de vijftig.

De eerste vrouw in de Eerste Kamer was Carry Pothuis-Smit, die in 1920 werd benoemd namens de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de voorloper van de PvdA. Pothuis-Smit zette zich onder meer in voor het recht van vrouwen om na hun huwelijk te blijven werken. Tot 1958 was het gebruikelijk dat vrouwen werden ontslagen op de dag dat ze trouwden. Een portret van Pothuis-Smit werd twee jaar geleden opgehangen in de Eerste Kamer.