Openbare veiligheid gaat voor beschermde status wolf

Foto: ANP

Een burgemeester mag op grond van de Gemeentewet besluiten om een wolf direct dood te laten schieten. Dat is het geval als het dier mensen actief en agressief benadert of zelfs aanvalt. De openbare veiligheid gaat in dat geval boven de beschermde status van het roofdier, dat eigenlijk niet verstoord, verjaagd of beschoten mag worden.

In het Drentse Wapse is zondagmorgen een wolf doodgeschoten, nadat iemand gewond was geraakt door de wolf, meldt Wolven in Nederland, onderdeel van de Zoogdiervereniging. Wolven in Nederland houdt de stand van zaken rond wolven in het land bij.

Omgang met de wolf is dit voorjaar vastgelegd in een aanvulling op het Interprovinciaal Wolvenplan dat alle provincies samen hebben gemaakt. Het plan dateert uit 2019. In 2024 verschijnt een nieuwe versie van het plan, omdat er inmiddels meer wolven in Nederland zijn, maar vooruitlopend daarop is vast een aanvulling gemaakt. De aanvulling bevat onder meer een zogeheten escalatieladder, waarin beschreven staat wanneer een wolf geen kwaad kan en wanneer wel ingegrepen moet worden.

Een wolf die mensen aanvalt bij het eten van een prooi is een probleemwolf, staat in de escalatieladder. Een probleemwolf is gevaarlijk en kan gedood worden op grond van de Gemeentewet. Er zijn ook minder dringende redenen om een wolf te doden, bijvoorbeeld als het dier steeds te dicht bij mensen komt en niet verjaagd kan worden. In dat geval moet de provincie toestemming voor het afschieten geven op grond van de Wet natuurbescherming.

Het is voor het eerst dat er een probleemwolf is doodgeschoten in Nederland. In Drenthe zit een wolvenroedel op de grens met Friesland, in de buurt van de plaats waar de wolf is doodgeschoten, en een wolvenpaar in de buurt van Assen. Er lopen waarschijnlijk ook wat alleenstaande wolven door de provincie. Drenthe heeft ook in Europees verband al vaak aangedrongen op steviger maatregelen tegen de wolf, omdat er veel schapen worden gedood.